18.11.2021

Stanowisko Fundacji „Akademia Antykorupcyjna”, Fundacji im. Stefana Batorego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Instytutu Spraw Publicznych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność 80 oraz Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w konsultacjach projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z 14 października 2021 r.

Występując w imieniu organizacji, które od wielu lat wskazywały na konieczność prawnej ochrony osób informujących o zagrożeniach wynikających ze złych praktyk i naruszeń prawa, czyli sygnalistów, oceniamy, że przedstawiony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z 14 października 2021 r. (dalej: Projekt) stanowi krok w dobrym kierunku. Zaprezentowane rozwiązania, w przeciwieństwie do wcześniejszych propozycji regulacji zgłaszania nieprawidłowości przez pracowników, czyli projektów ustaw o jawności życia publicznego oraz o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, odzwierciedlają podstawowe założenia, na których regulacje whistleblowingu opierają współczesne państwa demokratyczne. Trudno aby było inaczej, jeżeli ustawa ma służyć implementacji Dyrektywy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej Dyrektywa UE).

Czytaj więcej w pełnej treści stanowiska: [Stanowisko w PDF]