25.02.2021

Postulaty organizacji pozarządowych dot. perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w Polsce

W ostatnich tygodniach grupa organizacji pozarządowych, skupionych wokół Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, wypracowała listę kluczowych postulatów i uwag w związku z przedstawionym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektem Umowy Partnerstwa.

Wierzymy, że uwzględnienie niniejszych rekomendacji przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania funduszy w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Przedstawione postulaty mają charakter ogólny, wykraczający poza kwestie branżowe i szczegółowe, które – choć ważne – powinny być omawiane po uzgodnieniu kwestii ogólnych.

Aby przygotować tak ważny dokument, jakim jest Umowa Partnerstwa potrzeba czasu i zaangażowania wszystkich stron. Dlatego wnosimy o wydłużenie trwającego procesu konsultacji projektu Umowy Partnerstwa oraz realny dialog zgodnie z zasadami partnerstwa i z udziałem wszystkich partnerów, w szczególności podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, określonych w tzw. Kodeksie Partnerstwa.

Przeczytaj pełną listę postulatów: [POSTULATY PDF]

Zapraszamy do podpisywania się pod postulatami. Dopiszcie swoje organizacje, korzystając z formularza dostępnego pod adresem: ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoTcs7mwcs7KDaboK_-MYPpL0Y6a9MhClaz2lHTfuc27gSpQ/viewform

Organizacje popierające stanowisko:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych

Mazowiecka Federacja na rzecz Ekonomii Społecznej

Federacja Inicjatyw Oświatowych

Kongres Ruchów Miejskich

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna

Koalicja Klimatyczna

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF”

Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

Związek Kół Gospodyń Wiejskich Wschodniego Mazowsza

Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności „EUREKA”

Fundacja Akceptacja

Fundacja Aktywizacja

Fundacja Aktywności Lokalnej

Fundacja ,,APROBATA”

Fundacja Auxilium

Fundacja AVE

Fundacja Between.Pomiędzy

Fundacja Bęc Zmiana

Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju

Fundacja Godne Życie

Fundacja EkoRozwoju

Fundacja Envisio

Fundacja Gotowi do działania

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Fundacja Instytut Spraw Publicznych

Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”

Fundacja Kolejowa „Stacja Lubsko/Sommerfeld”

Fundacja Kreatywnego Rozwoju

Fundacja Kurs w przyszłość

Fundacja Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Fundacja Mundus Cantat

Fundacja M.A.P.A. Obywatelska / Kwidzyn

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Fundacja na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych Mały Jeździec

Fundacja Pole Dialogu

Fundacja Pomorski Dom Nadziei

Fundacja Przestrzeń do życia

Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Lokalnego Parasol

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundacja SocLab

Fundacja Sport na Zdrowie

Fundacja Strefa Mocy

Fundacja STOCZNIA

Fundacja Szkatułka

Fundacja Szkoła z Klasą

Fundacja „Teatr Niewielki”

Fundacja trzeci.org

Fundacja “W Drodze”

Inicjatywa Społeczna Nie-Samodzielni

Helsińska Fundacja Praw człowieka

Klub Sportowy POWER ZONE Krynica Morska

Koło Gospodyń Wiejskich – Klub Współczesnych Kobiet w Kołodziążu

Koło Gospodyń Wiejskich w Czuchlebach

Koło Gospodyń Wiejskich w Gałęzów Kolonii Pierwszej

Koło Gospodyń Wiejskich w Kiczkach

Koło Gospodyń Wiejskich w Stodzewiu „Stodzewianki”

Koło Gospodyń Wiejskich WOLANKA

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”

Lokalna Grupa Działania „Kraina  Nafty”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

LGD Ziemia Gotyku

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Ma Fundacja

Malborskie Stowarzyszenie OŚ

Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej”

Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych-MS

OSP Stare Lipki

Ośrodek Terapii Edukacji i Aktywizacji Sportowej w Sopocie

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski, Koło w Sopocie

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie

Pomorski Klub Weteranów Lekkiej Atletyki

Porozumienie dla Pragi

Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji

Sopocki Klub Morsów

Sopot Tenis Klub

Stowarzyszenie Adelfi

Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa

Stowarzyszenie Aktywna Jedynka

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Krzesku

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Radość z Radomyśli

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka”

Stowarzyszenie Artanimacje

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO

Stowarzyszenie “Dla Wszystkich”

Stowarzyszenie Druga Strefa

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie EDUQ

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie

Stowarzyszenie Europa i My

Stowarzyszenie ESWIP

Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów

Stowarzyszenie IMPULS

Stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Gminy Sztutowo

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji

Stowarzyszenie Nasze Stare Lipki

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

Stowarzyszenie Orzanka

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

Stowarzyszenie „Polska Samorządna”

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego

Stowarzyszenie „Razem dla Zalesia”

Stowarzyszenie Sopociaków im. Barbary Adametz,  Sopot

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Studio Teatralne Koło

Stowarzyszenie „Ślężanie – LOkalna Grupa Działania”

Stowarzyszenie Teatr Akt

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My

Stowarzyszenie Zdrowy Bytów

Teatr Komuna Warszawa

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu (członek Zarządu)

Syndykat Dziennikarzy Polskich

Uczniowski Klub Sportowy Manta Kościerzyna

Warszawska Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Kultury

Żuławskie Centrum Organizacji Pozarządowych