02.07.2018

Organizacje społeczne w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich

STANOWISKO

Z dużą przykrością odnotowujemy kolejny nieuzasadniony atak pana Mariusza Muszyńskiego na sumiennie wypełniającego funkcję Rzecznika  Praw  Obywatelskich  dr  Adama  Bodnara.
Opiniapana  Muszyńskiego, opublikowana,  jako  zdanie  odrębne  do orzeczenia  Trybunału Konstytucyjnego sygn.K35/16, psuje także tę niezwykle ważną instytucję sędziowskiego
votum  separatum, pozwalającą  ujawnić  pojawiające  się  w  praktyce  orzeczniczej  rozterki prawne.  Nie spełnia bowiem ani formalnie, ani materialnie, ani  estetycznie  kryteriów  jakim 
votum separatum winno odpowiadać.

Podpisali:
1.Akcja Demokracja,
2.Amnesty International Polska,
3.Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych,
4.Fundacja „Rodzić po Ludzku”,
5.Fundacja Aktywności Lokalnej,
6.Fundacja Autonomia,
7.Fundacja Centrum Cyfrowe,
8.Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi,
9.Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,
10.Fundacja ePaństwo,
11.Fundacja im. Stefana Batorego,
12.Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego,
13.Fundacja Feminoteka,
14.Fundacja Forum Odpowiedzialnego Rozwoju FOR,
15.Fundacja OPOR,
16.Fundacja Panoptykon,
17.Fundacja Pole Dialogu,
18.Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
19.Fundacja Trans-Fuzja,
20.Fundacja Wolności (Lublin),
21.Fundacja Zielony Przylądek,
22.Fundacji Dialog Pheniben,
23.Greenpeace Polska,
24.Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
25.Komitet Helsiński w Polsce,
26.Inicjatywa Wolne Sądy,
27.INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa,
28.Instytut Spraw Publicznych;
29.Kampania Przeciw Homofobii,
30.La Strada – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu,
31.Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
32.Polska Fundacja im. Roberta Schumana,
33.Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników,
34.Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu,
35.Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu,
36.Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego,
37.Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „”Stocznia”,
38.Sieć Obywatelska Watchdog Polska,
39.Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy,
40.Stowarzyszenie Homo Faber,
41.Stowarzyszenie Dialog Społeczny,
42.Stowarzyszenie Interwencji Prawnej,
43.Stowarzyszenie Klon/Jawor,
44.Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza,
45.Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS,
46.Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita,
47.Stowarzyszenie SIW Poznaniacy,
48.Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Fot. Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons