28.09.2015

Nowelizacja prawa wyborczego – list otwarty

W związku z rozpoczęciem przez Komisję Nadzwyczajną prac nad nowelizacją prawa wyborczego, Fundacja oraz działający przy niej zespół ekspertów przekazali Prezesowi Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach list otwarty w sprawie potrzeby zmiany art. 79 Kodeksu wyborczego. więcej