16.09.2021

Naruszenie bezpieczeństwa systemów informatycznych Fundacji

W ostatnim czasie doszło do naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych Fundacji przez nieznanych sprawców. W konsekwencji cyberataku intruz(i) mógł uzyskać dostęp do danych znajdujących się w systemach informatycznych Fundacji, w tym danych osobowych przechowywanych przez Fundację w ramach prowadzonej przez nią działalności statutowej.

Nie mamy żadnych informacji, poszlak czy podejrzeń wskazujących na wyciek, przejęcie, naruszenie lub próbę bezprawnego wykorzystania danych, które znajdowały się na serwerach Fundacji. Dane te nie pojawiły się nigdzie w przestrzeni publicznej. Od chwili przekazania nam informacji o incydencie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w dniu 23 sierpnia 2021 r., monitorujemy na bieżąco sytuację w celu wykrycia ewentualnego wycieku danych z zaatakowanych serwerów. Jesteśmy też w kontakcie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO), któremu zgłosiliśmy incydent. Osoby, których numery PESEL znajdowały się w systemach informatycznych Fundacji w związku z zawarciem umów o świadczenie pracy lub usług, umów stypendialnych oraz umów związanych z uczestnictwem w projektach realizowanych przez Fundację, zawiadamiamy indywidualnie o potencjalnym ryzyku związanym z nieuprawnionym wykorzystaniem ich danych osobowych oraz informujemy je o możliwych sposobach zabezpieczenia się przed tym ryzykiem.

Osoby, które z powodu zaistniałej sytuacji czują się zagrożone lub mają pytania związane z incydentem, prosimy o kontakt z osobą uprawnioną do udzielania informacji: Ewą Kulik-Bielińską, mail: [email protected], tel.: 730 011 652.