17.03.2020

List otwarty organizacji pozarządowych ws. braku dostępu do informacji dla obywateli głuchych i słabosłyszących podczas pandemii koronowirusa

Warszawa, 17 marca 2020 r

Kancelaria Prezydenta RP

Kancelaria Premiera RP

Ministerstwo Zdrowia

Wojewodowie, Prezydenci Miast

Szanowni Państwo,

w Polsce ogłoszono stan epidemiczny, od kilku dni obserwujemy wzrost zachorowań spowodowanych koronawirusem. Podejmowane są działania mające na celu ochronę zdrowia Polaków, które są w dużej części niedostępne dla osób głuchych.

Wszystkie stacje telewizyjne na swoich kanałach informacyjnych na bieżąco transmitują konferencje rządowe, samorządowe, tym samym uświadamiając społeczeństwu skalę problemu, podając rekomendacje jak należy się zachować, jak dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Wprowadzane są nowe regulacje prawne, których konsekwencją są m.in. zawieszenia zajęć w szkołach, zamknięcie granic, objęcie kwarantanną osób powracających z innych państw.
Sytuacja jest bardzo dynamiczna, informacji bardzo dużo, a tymczasem z dostępności do nich jest wykluczona bardzo duża grupa obywateli Polski. Są to osoby z uszkodzonym słuchem, Głusi i słabosłyszący, którzy z braku dostępu do informacji czują się niepewnie, wzrasta ich niepokój i budzi się dodatkowa frustracja.

Brak informacji utrudnia im dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo ich bliskich. Jak wynika ze statystyk Polskiego Związku Głuchych w Polsce mieszka około 800 tysięcy obywateli z wadą słuchu, w tym ok. 50 tysięcy obywateli Głuchych posługujących się w komunikacji polskim językiem migowym, mających trudności ze zrozumieniem tekstu w języku polskim.
Z rosnącym niepokojem obserwujemy, że brak dostępu do rzetelnych informacji, powoduje wzrost paniki wśród osób z wadą słuchu, które mogą być dodatkowo narażone na manipulację faktami, a w chwili obecnej nie bardzo mają do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach wątpliwych. Zalecają Państwo kontakt przez infolinię, tak jest w przypadku NFZ, Sanepidu i ZUS. Osoby głuche nie zadzwonią, nie zapytają, a chcą mieć dostęp do pomocy i wsparcia. Stworzenie możliwości zgłoszenia sprawy poprzez wideoczat z tłumaczem języka migowego, by Głuchy obywatel mógł uzyskać pomoc, otrzymać informacje, nie tylko w godzinach 8:00-16:00, ale jak każdy obywatel 7 dni w tygodniu przez całą dobę – to sprawa podstawowa.

Minister Zdrowia rekomenduje unikanie zgromadzeń, pozostanie w domu. Głuchy bez wspomnianych wyżej narzędzi komunikacji zmuszony jest wyjść z domu, prosić o pomoc osobę słyszącą, by pomogła załatwić jego sprawę. Nie chcemy takiego życia. Chcemy pełnej dostępności do informacji i możliwości dbania o zdrowie i bezpieczeństwo naszych rodzin bez angażowania osób trzecich.

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych wystąpił do Państwa o uczynienie dostępnym dla osób Głuchych i słabosłyszących przekazów związanych z bieżącą sytuacją i szerzącą się pandemią koronawirusa. Petycja pozostała praktycznie bez echa, chociaż zdarzają się konferencje z tłumaczeniem na język migowy. Zdarza się, że pojawia się tłumaczenia na język migowy podczas konferencji, ale jest to raczej wyjątek niż reguła. Za każdym razem w mediach społecznościowych pojawiają się komentarze przedstawicieli naszego środowiska z prośbą o napisy. Tłumacz polskiego języka migowego i napisy to podstawowe rozwiązanie, które należy wprowadzić podczas konferencji, wypowiedzi w mediach. Zapewniają nam poczucie, że jesteśmy równorzędnymi obywatelami Polski, a nie grupą “gorszego sortu”.

Apelujemy o tłumaczenia w polskim języku migowym i opatrzenie napisami konferencji rządowych, wojewódzkich, miejskich, a także wypowiedzi przedstawicieli stacji sanitarnych.  Potrzebujemy tłumaczenia dostępnego dla odbiorcy – tłumacza dobrze widocznego, a nie schowanego w rogu ekranu, który wymaga od nas oglądania przekazu praktycznie tuż przed ekranem telewizora. Takie rozwiązania są praktykowane w wielu państwach Europy, wierzymy więc w to, że możliwe również w naszej rzeczywistości.

Chcemy natychmiast reagować na zalecenia związane z walką z szerzeniem się koronawirusa, chcemy być odpowiedzialni społecznie i bezpieczni, co jest trudne, gdy musimy czekać do wieczornych wiadomości w skrócie podających informacje.

Raz jeszcze, jako obywatele Polski, w imieniu całej społeczności osób z wadą słuchu domagamy się pełnego dostępu do informacji, którą gwarantuje nam Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Autor listu otwartego: Fundacja Akademia Młodych Głuchych

Postulaty zawarte w liście wspierają organizacje pozarządowe:

1. Fundacja Deaf Respect, Al. Solidarności 53 lok. 26, 03-402 Warszawa
2. Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
3. Fundacja „Dźwięki Ciszy”, ul. Jagodowa 11B, 10-186 Olsztyn
4. Fundacja Cicha Tęcza, ul. Sztuk Pięknych 4/58, 01-255 Warszawa
5. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO, ul.Grójecka 65A
II piętro, 02-094 Warszawa
6. Fundacja proFesjonalni Aktywni Qlturalni Młodzi, ul. Andrzeja Struga
1, 26-600 Radom
7. Fundacja Głuchych Zacisze, ul. Narutowicza 19/17, 05 – 870 Błonie
8. Fundacja Kulawa Warszawa, ul. Herbu Oksza 25/138, 02-495 Warszawa
9. Fundacja Kultury bez Barier, ul. Kopernika 30 lok. 514 , 00-336 Warszawa
10. Fundacja Między Uszami, ul. Salwatorska 5/8, 30-109 Kraków
11. Fundacja Migawka, ul. Chocimska 18/7, 30-057 Kraków
12. Fundacja Promocji Kultury Głuchych KOKON, ul. Xawerego Dunikowskiego
8 / 15, 02-784 Warszawa
13. Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Łąkowa 46, 67-200 Głogów
14. Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych, ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź
15. Fundacja TUS, ul. Górska 17 / 38, 00-740 Warszawa
16. Fundacja Vis Bonitatis, ul. Jerzego 38, 04-424 Warszawa
17. Fundacja Ukryte Marzenia, ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież
18. Fundusz Feministyczny, ul. Wspólna 61 / 102, 00-687 Warszawa
19. Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST”, ul. Jana III Sobieskiego 6,
35-002 Rzeszów
20. Fundacja Grupa MIGAWKI, ul. Królewska 2 / 2, 30-045 Kraków
21. Instytut Historii Głuchych Surdus Historicus, Pl. Trzech Krzyży 4/6,
00-499 Warszawa
22. Instytut Spraw Głuchych, ul. Belgijska 14 / 4, 02-511 Warszawa
23. Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych, ul. 11 Listopada 4 / 5, 10-104
Olsztyn
24. Ostrowieckie Stowarzyszenie Głuchych „nad Kamienną”, ul. Henryka
Sienkiewicza 65/4 / 35, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
25. Ostrowieckie Stowarzyszenie „Pozytywnie Zakreceni”, ul. Zygmuntówka
164, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
26. Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, ul. Gwiaździsta 17, 01-651
Warszawa
27. Polski Związek Głuchych, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa
28. Polski Związek Głuchych – Koło Terenowe w Opolu, ul. Pod Młynem 1 B,
40-310 Katowice
29. Polski Związek Głuchych – Koło Terenowe w Wejherowie, ul.
Pniewskiego 8, 80-246 Gdańsk
30. Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski, ul. Braniborska 2/10,
53-680 Wrocław
31. Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski, ul. Nawrot 94/96,
90-040 Łódź
32. Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, ul. Bernardyńska 3, 85-029
Bydgoszcz
33. Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4,
03-741 Warszawa
34. Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski, ul. Św.jana 18, 31-018
Kraków
35. Polski Związek Głuchych Oddział Śląski, ul. Pod Młynem 1 B, 40-310
Katowice
36. Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski, al. Wojska
Polskiego 91/93, 70-481 Szczecin
37. Polski Związek Głuchych Zarząd Główny, ul. Białostocka 4, 03-741
Warszawa
38. Polski Związek Sportu Niesłyszących, Aleja Józefa Piłsudskiego 22,
20-407 Lublin
39. sigma.ngo
40. Stowarzyszenie Intro, Plac Świętego Macieja 4/5 / 6, 50-244 Wrocław
41. Stowarzyszenie Migaj Sercem, ul. Jerzego Libana 12 / PII Pok205,
59-220 Legnica
42. Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu „pokonać
ciszę”, ul. Marii Grzegorzewskiej 6, 10-048 Olsztyn
43. Stowarzyszenie Scena Robocza, ul. Grunwaldzka 22, 60-785 Poznań
44. „SUITA” Stowarzyszenie Mówiących Osób Niedosłyszących i Użytkowników
Implantów Słuchowych, ul.Rumiana 90, 02-956 Warszawa
45. Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, ul. Porannej
Bryzy 32, 03-284 Warszawa
46. Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST, 300,
Ubocze, 59-620 Gryfów Śląski

Wsparcie społeczne wyrazili:

1. AVT Lab
2. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie, ul. Armii Krajowej 9a/016, 30-150 Kraków
3. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej i
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych, ul. Reymonta 17/10, 30-059
Kraków
4. Centrum Finansowe Głuchych
5. Centrum Polskiego Języka Migowego, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
11 / 14, 62-800 Kalisz
6. DEAF TRAVEL MARTIN’S, al. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
7. EduPJM, ul. Mariana Pisarka 4/6, 03-984 Warszawa
8. Gallaudet Club, ul. Gałczyńskiego 18, Kraków
9. portal glusi.pl <http://glusi.pl>
10. Henkis, Okólna 43, 05-270 Marki
11. Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, ul.
Dobra 55, 00-312 Warszawa
12. Koło Naukowe Języka Migowego i Kultury Głuchych
Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927
Warszawa
13. Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej
Uniwersytetu Pedagogicznego, ul. Armii Krajowej 9a/016, 30-150 Kraków
14. Małgorzata Talipska – Przewodnicząca Polskiej Rady Języka Migowego
15. grupa nieformalna MigBand
16. Migaj.eu, ul. Osiedle Robotnicze 47a, 58-500 Jelenia Góra
17. migam.pl <http://migam.pl>, ul. Raduńska 6, 01-681 Warszawa
18. grupa nieformalna Młodzi Migają Muzykę
19. Praca bez Barier – Agencja Pracy dla osób Głuchych, ul. Raduńska 6,
01-681 Warszawa
20. Pracownia Lingwistyki Migowej, ul. Oboźna 7 lok. 41, 00-332 Warszawa
21. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Z poważaniem,
Konrad Kozłowski
Prezes zarządu
Fundacji Akademia Młodych Głuchych
tel: +48 723 271 997 (SMS)