05.09.2016

List otwarty Grupy Zagranica do Ministra Spraw Zagranicznych

Fundacja Batorego wraz z innymi organizacjami zrzeszonymi w Grupie Zagranica wysłały do MSZ oficjalny protest w sprawie braku konsultacji społecznych „Programu współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2017”. List [PDF 445 KB]