05.09.2016

List organizacji obywatelskich do Sędziów

Wraz z 11 organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przestrzegania prawa i praworządności, poszanowania i ochrony praw człowieka, zaapelowaliśmy do uczestników Nadzwyczajnego Zjazdu Sędziów o ochronę niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. [PDF 98 KB]