28.09.2015

List do Sprawozdawcy Zgromadzenia Parlamentarnego RE przeciwko łamaniu praw człowieka w Azerbejdżanie

„Jakie działania zamierza Pan podjąć w związku z represjami, które spotykają działaczy pozarządowych w Azerbejdżanie?” (…) „Nie podzielamy Pana wiary w gotowość władz azerskich do zapewnienia sprawiedliwego procesu Rasula Jafarova na etapie apelacji. ” – wraz z innymi organizacjami zrzeszonymi w Grupie Zagranica,​ wystosowaliśmy list do Tadeusza Iwińskiego, Sprawozdawcy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. [PDF 348 KB]