05.09.2016

List do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

W związku z podpisaniem nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i wpłynięciem do TK wniosków o zbadanie jej konstytucyjności, Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego, przesłał na ręce Prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego swoje stanowisko, zapowiadając, że w przypadku rozstrzygnięcia przez Trybunał o rozpoznaniu sprawy na rozprawie, Fundacja Batorego wystąpi z opinią amicus curiae i umocuje swojego przedstawiciela do przedstawienia tej opinii na rozprawie. Stanowisko [PDF 257 KB]