15.09.2020

List 700 organizacji społecznych do polityków

Szanowni Państwo,
Panie Premierze,
Marszałkinie i Marszałkowie Sejmu,
Posłanki i Posłowie na Sejm IX kadencji

blisko 700 organizacji społecznych poparło Zuzannę Rudzińską-Bluszcz w staraniach o funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Zwracamy się do Państwa z wnioskiem o jej wysłuchanie w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i jak najszybsze włączenie w porządek obrad wyboru RPO. Apelujemy o poparcie Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz w głosowaniu plenarnym.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz łączy cechy istotne dla dobrej pracy w charakterze RPO. Jest doświadczoną prawniczką obeznaną z salą sądową. Zna urząd – biuro RPO – z dotychczasowej pracy i ma koncepcję, jak działać jeszcze skuteczniej, wykorzystując doświadczenie w pracy społecznej i ponad podziałami. Jej wybór będzie gwarancją niezależności, kompetencji i pracy zgodnie z zasadami etyki w służbie publicznej. Piszemy o tym na stronie naszrzecznik.pl.

Poparcie 700 organizacji społecznych przekłada się na kilkanaście tysięcy osób na co dzień zajmujących się sprawami obywateli. Wybór Rzecznika, który jest niezależny od polityków, to warunek konieczny, by zadbać o osoby najsłabsze, sprawiedliwość i prawa człowieka. Są wśród nas organizacje świadczące pomoc materialną, prawną, psychologiczną, wspierające rozwój i aktywizację społeczności lokalnych, zachowanie dziedzictwa historycznego, ochrony środowiska i klimatu. Działamy na rzecz dzieci i rodziców, uczniów i nauczycieli, osób wierzących i ateistów, rodzin i sierot, kobiet, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, pacjentów, osób w kryzysie bezdomności, z problemem alkoholowym, imigrantów, mniejszości narodowych i etnicznych, osób nieheteronormatywnych, osób zamieszkujących tereny wiejskie, mniejsze miasta i metropolie, osób zaginionych i ich rodzin, zwierząt, sportowców, pieszych, osób wysiedlonych i ratujących prześladowanych. Wszyscy ci obywatele mają prawo do godnego życia. Kiedy ta godność jest naruszana, to często my, przedstawiciele organizacji społecznych, jako jedyni reagujemy, bronimy ich praw i godności. Rzecznik Praw Obywatelskich to dla nas – organizacji społecznych – sojusznik w upominaniu się o godne życie osób, na rzecz których działamy. I takiego Rzecznika chcemy.

My – działacze organizacji społecznych – udzieliliśmy poparcia jednej kandydatce – Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz. Choć zajmujemy się różnymi obszarami życia społecznego, choć szukamy rozwiązań dla różnych problemów, choć są wśród nas duże ogólnopolskie organizacje i małe lokalne inicjatywy z całej zróżnicowanej społecznie i ekonomicznie Polski, choć mamy różne motywacje do działania i poglądy na różne sprawy, potrafiliśmy wznieść się ponad to, co nas dzieli i szukać tego, co łączy, popierając wspólnie jedną kandydatkę.

Kandydatura Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz uzyskała poparcie klubów Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kandydatka spotkała się także i przedstawiła swój program przedstawicielom klubu Prawa i Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta, koła Konfederacji oraz przedstawicielom Kukiz’15 i Porozumienia. I choć nie uzyskała poparcia koalicji rządzącej, nie spotkała się z jej negatywną opinią. To, a także fakt, że w terminie określonym przez Regulamin Sejmu nie została przedstawiona żadna inna kandydatura, daje nadzieję, że i Państwo – posłanki i posłowie – wzniesiecie się w sprawie wyboru RPO ponad partyjne podziały, tak jak wznieśli się Państwo ponad nie w przypadku walczącego o prawo do wolności i demokrację, społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi. Wierzymy, że wybiorą Państwo na Rzeczniczkę Praw Obywatelskich wysokiej klasy urzędniczkę, którą wspierają przedstawiciele polskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Wierzymy, że Państwa deklaracje o wsłuchiwaniu się w głos obywatelek i obywateli oraz podkreślanie ważnej roli społeczeństwa obywatelskiego dla dobrostanu polskiej demokracji nie pozwolą Państwu zlekceważyć naszego głosu i poprą Państwo społeczną kandydatkę na urząd RPO.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest wybierany przez Sejm i Senat. Jednakże działać ma na rzecz społeczeństwa, obywatelek i obywateli Polski i wszystkich mieszkańców naszego kraju. Dlatego ufamy, że wszystkie kluby parlamentarne zagłosują za społeczną kandydaturą, pokazując w ten sposób, że osoby wybrane w powszechnych wyborach liczą się z głosem społeczeństwa.

W imieniu 700 organizacji społecznych wspierających Zuzannę Rudzińską-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich:
Fundacja Avalon
Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
Fundacja Ergo Sum
Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
Fundacja JAGODA im. Jagody Pachota
Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
Fundacja na rzecz Praw Ucznia
Fundacja Nośna
Fundacja Panoptykon
Fundacja Pełna Życia
Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
Fundacja Projekt Starsi
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Fundacja Rodzić po Ludzku
Fundacja Samodzielność od Kuchni
Fundacja SocLab
Fundacja Stabilo
Fundacja WWF Polska
Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej Inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!”
Instytut Inicjatyw Pozarządowych
Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej”
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Łódź
Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
Stowarzyszenie Alimenty To Nie Prezenty
Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych
Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk
Stowarzyszenie Kobieta na PLUS
Stowarzyszenie Młodych Naukowców
Stowarzyszenia Wielokulturowy Kraków
Stowarzyszenie Zielony Imielin
Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

List w wersji PDF wraz z listą organizacji, które udzieliły poparcia kandydaturze Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich
(lista na dzień 14 września 2020)