05.10.2017

Kampania Fundacji Ordo Iuris w sprawie przejęcia tzw. Funduszy EOG przez Narodowy Instytut Wolności

Po raz kolejny dementujemy nieprawdziwe informacje i insynuacje sformułowane pod naszym adresem przez Fundację Ordo Iuris w związku z programem Obywatele dla Demokracji, finansowym z Funduszy EOG.

Kampania Fundacji Ordo Iuris w sprawie przejęcia tzw. Funduszy EOG przez Narodowy Instytut Wolności

Fundacja Ordo Iuris od kilku miesięcy prowadzi kampanię insynuacji, przekłamań i pomówień pod adresem Fundacji im. Stefana Batorego w związku z prowadzonym w latach 2013-2016 programem Obywatele dla Demokracji. W swoim ostatnim „doniesieniu” Fundacja Ordo Iuris po raz kolejny wprowadza w błąd opinię publiczną – twierdząc tym razem, że Fundacja Batorego odmawia przedstawienia informacji „o procedurze podziału 37 mln euro z funduszy norweskich, które przeznaczyła na dofinansowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe”.

W związku z powyższym oświadczamy:

  1. Zasady przyznawania dotacji – przygotowane zgodnie z obowiązującymi wymogami – dostępne są do publicznej wiadomości na stronie internetowej od czerwca 2013 roku, czyli momentu uruchomienia programu www.ngofund.org.pl.
  2. Procedura składania i oceniania wniosków, w tym kryteria ich oceny, opisane są na str. 13-17, 21-25 Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców, który jest ciągle dostępny na stronie programu. Są też tam wszystkie dodatkowe informacje i dokumenty, w tym m.in. „Karta oceny wniosków” zawierająca kryteria oceny i punktację.
  3. W oddzielnej  zakładce na stronie programu znajduje się lista ekspertów oceniających wnioski.
  4. Na stronie programu opublikowane są też wszystkie informacje o kolejnych konkursach dotacyjnych (listy złożonych wniosków wstępnych, wyniki oceny formalnej, listy wniosków, które zakwalifikowane zostały do II etapu, listy wniosków pełnych, listy wniosków, które otrzymały dofinansowanie oraz lista 620 dotacji przyznanych i wypłaconych wraz z omówieniem realizowanych dzięki nim projektów i odesłaniem do stron grantobiorców.
  5. Fundacja Batorego przez cały okres realizacji programu Obywatele dla Demokracji przykładała dużą wagę do przejrzystości prowadzonych działań, dbając, by były publicznie dostępne wszelkie informacje i dokumenty dotyczące programu. Terminy i warunki konkursów dotacyjnych wraz z pełną dokumentacją dostępne były od dnia jego uruchomienia, a wyniki konkursów ogłaszane były zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Również dziś, choć realizacja projektów zakończyła się w kwietniu 2016 roku, na stronie internetowej programu nadal można znaleźć wszystkie informacje i dokumenty. Można też zapoznać się z podsumowaniem prowadzonych działań i osiągniętych rezultatów.

Nie liczymy na to, że nasze wyjaśnienia, podobnie jak publicznie dostępne na stronie informacje nt. programu Obywatele dla Demokracji wpłyną na stanowisko Ordo Iuris. Wszak w swoim oświadczeniu przedstawiciele tej organizacji stwierdzają, że bez względu na przedstawione przez Fundację Batorego informacje „nie ma wątpliwości, że zasadnicze zawarte w nim [tzw. „raporcie” Ordo Iuris] obserwacje i tak pozostałyby niezmienione.” [http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2116113.html].  My też nie mamy co do tego najmniejszej wątpliwości. Fundację Ordo Iuris nie interesują bowiem fakty i dane, ale taki ich dobór i zniekształcenie, by wspierały z góry założone tezy.
Warto zwrócić uwagę, że Fundacja Ordo Iuris zainteresowała się programem dla organizacji pozarządowych, finansowanym z Funduszy EOG, dopiero po jego zakończeniu, w chwili, gdy rozpoczęły się rozmowy międzyrządowe na temat jego kolejnej edycji. Wszystko wskazuje na to, że celem Ordo Iuris jest zdyskredytowanie Fundacji Batorego jako potencjalnego operatora programu dla organizacji pozarządowych, finansowanego z Funduszy EOG. Dalszą polemikę uważamy więc za jałową i bezcelową.

Oświadczenie [PDF]