20.02.2018

Deklaracja solidarności z organizacjami pozarządowymi i obrońcami praw człowieka na Węgrzech

13 lutego 2018 roku węgierski rząd przedłożył Parlamentowi projekt pakietu legislacyjnego obejmującego trzy ustawy, powszechnie określane jako „Stop Soros”. Proponowane przepisy dodatkowo ograniczyłyby zdolność węgierskiego społeczeństwa obywatelskiego do wykonywania pracy, wymagając od organizacji, które „wspierają migrację” uzyskania krajowego poświadczenia bezpieczeństwa i rządowego zezwolenia na wykonywanie podstawowych działań. Proponowana ustawa wymagałaby również od organizacji zapłaty podatku w wysokości 25% od jakiegokolwiek zagranicznego finansowania przeznaczonego na „wspieranie migracji”.

Nieprzestrzeganie przepisów ustawy przez organizacje pozarządowe groziłoby wygórowanymi grzywnami, bankructwem, a nawet likwidacją organizacji.

Te propozycje węgierskiego rządu nakładają dodatkowe ograniczenia na już i tak kurczącą się przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego na Węgrzech i naruszają zobowiązania międzynarodowe w zakresie ochrony prawa do wolności zrzeszania się, słowa i przemieszczania się.

Uważamy, że nowe propozycje ustaw to wyraz nasilającego się wysiłku węgierskiego rządu, by zwalczyć działania grup społeczeństwa obywatelskiego na Węgrzech, które promują i chronią prawa człowieka, świadczą usługi prawnych i społeczne osobom potrzebującym w kraju oraz publicznie wyrażają swoje odmienne opinie w prasie i Internecie.

Jako obrońcy i obrończynie praw i wolności chcemy, aby ludzie na całym świecie mogli wyrażać swoje zdanie bez ataków, gróźb lub wizji więzienia. Otwarta debata na temat spraw związanych z polityką i praktyką rządów jest konieczna w każdym społeczeństwie, a obrońcy praw człowieka nie powinni być karani za wyrażanie swoich opinii, które mogą być odmienne. Państwa muszą wprowadzać przepisy chroniące obrońców praw człowieka przed krzywdą, zamiast wprowadzać represyjne ustawy, które mają na celu uciszenie tych, którzy wyrażają swoje zdanie.

Obrońcy praw człowieka bronią praw osób w swoich społecznościach i krajach, a tym samym chronią nasze prawa na całym świecie. Obrońcy praw człowieka są często ostatnią linią obrony wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa i podejmują ogromne osobiste ryzyko i poświęcają się, aby wykonywać swoją pracę.

Solidaryzujemy się ze społeczeństwem obywatelskim i obrońcami praw człowieka na Węgrzech.
To odważni ludzie zaangażowani w tworzenie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Bez ich odwagi świat, w którym żyjemy, byłby mniej sprawiedliwy i mniej równy.

Wzywamy węgierski parlament do odrzucenia proponowanych ustaw w całości i umożliwienia organizacjom pozarządowym i obrońcom praw człowieka kontynuowania ich pracy, bez konieczności obrony przed tego typu atakami.

Wymienione poniżej organizacje deklarują wsparcie i solidarność z organizacjami pozarządowymi i obrońcami praw człowieka na Węgrzech:

    Amnesty International
    ILGA – Europe
    Civil Liberties Union for Europe (Liberties)
    Human Rights Watch
    AEDH – Association Europeenne de Droits de l’Homme
    FIDH, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
    World Organisation against Torture, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
    Light for the World
    Funders’ Initiative for Civil Society
    Urgent Action Fund for Women’s Human Rights
    CONCORD – European Confederation of Relief and development NGOs
    Human Rights First
    Transgender Europe
    Greenpeace Central and Eastern Europe
    International Civil Society Centre
    Reporters sans Frontières
    ENAR – European Network Against Racism
    European Volunteer Centre
    Civil Society Europe
    Oxfam
    Civicus
    European Center for Not-for-Profit Law (ECNL)
    Le Réseau EUROMED DROITSUNITED for Intercultural Action – European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
    Protection International – Belgium
    çavaria vzw – Belgium
    11.11. – Belgium
    Artsen zonder Vakantie – Belgium
    Vluchtelingenwerk Vlaanderen – Belgium
    Liga voor mensenrechten – Belgium
    WWF Belgium – Belgium
    ACAT – Belgique/ Belgie/ Belgium
    Volonteurope Belgium – Belgium
    CROSOL – Croatian Platform for International Citizen Solidarity – Croatia
    Centre for Peace Studies from Zagreb – Croatia
    GONG – Croatia
    Brod Ecological Society-BED – Croatia
    Documenta – Center for Dealing with the Past – Croatia
    CESI-Center for Education, Counselling and Research – Croatia
    Human Rights House Zagreb – Croatia
    Rehabilitation center for stress and trauma – Croatia
    Civic Committee for Human Rights – Croatia
    Adra Česká republika – Czech Republic
    Open Society Fund/ Nadace OSF Praha – Czech Republic
    Transparency International ČR– Czech Republic
    Člověk v tísni – People in Need – Czech Republic
    Forum 2000 – The Forum 2000 Foundation – Czech Republic
    META – Společnost pro příležitosti mladých migrantů – Association for opportunities of young migrants – Czech Republic
    Most pro o.p.s. – poradna pro cizince – Czech Republic
    SIMI – Sdružení pro integraci a migraci – Association for integration and migration- Czech Republic
    Glopolis – Glopolis – Czech Republic
    Centrum pro integraci cizinců – Centre for Integration of Foreigners – Czech Republic
    Diakonie (Českobratrské církve evangelické) – Diaconia (Evangelical Church of Czech Brethren) – Czech Republic
    Most – Czech Republic
    Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty – Consortium of Migrants Assisting Organizations – Czech Republic
    DEMAS – Association for Democracy Assistance and Human Rights – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv – Czech Republic
    Pavel Havlicek, Analyst at the Research Centre, Association for International Affairs Prague, Czech Republic
    Organizace pro pomoc uprchlíkům – Organization for aid to refugees
    Denmark Nyt Europa – Denmark
    Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry – Finland
    Suomen Pakolaisapu | Finnish Refugee Council – Finland
    ETMU ry (Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration) – Finland
    Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry – Finland
    Suomen Setlementtiliitto – Finland
    Ensi- ja turvakotien liitto – Finland
    Suomen Mielenterveysseura ry – Finland
    Ihmisoikeusliitto ry – Finnish League for Human Rights – Finland
    Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry – The Finnish NGDO Platform to the EU Kehys – Finland
    Vammaisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry – Finland
    Suomen somalialaisten liitto – Finland
    Seta LGBTIQ Rights in Finland – Finland
    Trasek ry – Finland
    Ligue des droits de l’Homme (LDH)
    Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) – Germany
    Hirschfeld-Eddy-Stiftung (HES) – Germany
    ADRA Deutschland e.V – Germany
    BAfF e.V.-Bundesweite Arbeitsgemeinschaft Psychosozialer Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer – Germany
    Forum Menschenrechte – Germany
    VENRO – Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V. – Germany
    Solidaritätsdienst International e.V. (SODI) – Germany
    Adivasi-Koordination in Deutschland e.V. – Germany
    ACAT-Deutschland e.V. – Germany
    Missionsärztliches Institut Würzburg – Germany
    Deutsches Medikamenten-Hilfswerk action medeor e.V. – Germany
    Deutsche Kommission Justitia et Pax – Germany
    Germanwatch e.V. – Germany
    Welthaus Bielefeld e.V. – Germany
    Civil Liberties Union for Europe e.V.” – Germany
    Weltveränderer e.V.- Germany
    CILD – Italian Civil Liberties Advocacy Coalition – Italy
    Dr Andrea Gullotta, Memorial Italia Italy
    Antigone – Italy
    LIDU – Lega Italiana dei diritti dell’Uomo
    Front Line Defenders – Ireland
    Irish Nurses and Midwives organisation – Ireland
    Christian Aid Ireland – Ireland
    Transgender Equality Network Ireland – Ireland
    The Irish Council for Civil Liberties (ICCL) – Ireland
    Latvian Platform for Development Cooperation – Latvia
    Latvia’s Association for Family Planning and Sexual Health – Latvia
    ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés) – Luxembourg
    Passerell – Luxembourg
    ACAT Luxemburg – Luxembourg
    Reech eng Hand – Luxembourg
    Caritas Luxembourg – Luxembourg
    Aidsfonds – Netherlands
    Amsterdamse Diakonie – Netherlands
    Article 19 – Netherlands
    ASKV –  Steunpunt Vluchtelingen – Netherlands
    Blikopeners – Netherlands
    Clara Wichmannfonds – Netherlands
    Dance4Life – Netherlands
    Dutch section of the International Commission of Jurists (NJCM) – Netherlands
    Free Press Unlimited – Netherlands
    Humanistisch Verbond – Netherlands
    Humanity House – Netherlands
    IMMO – instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek – Netherlands
    INLIA – International Network of Local Initiatives with Asylumseekers – Netherlands
    Justice and Peace Project – Netherlands
    KOMPASS – Netherlands
    La Strada – Netherlands
    Libereco – Partnership for Human Rights – Netherlands
    Milieudefensie – Netherlands
    Movies that Matter – Netherlands
    Netherlands Helsinki Committee – Netherlands
    Foundation Max van der Stoel – Netherlands
    NVJ – Nederlandse Vereniging van Journalisten – Netherlands
    Partizan Publik – Netherlands
    Pax – Netherlands
    Power of Art House – Netherlands
    Privacy First – Netherlands
    Prospector – Netherlands
    Stichting LOS – Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt – Netherlands
    Stichting Vluchteling – Netherlands
    Stichting voor Vluchteling-Studenten – UAF – Netherlands
    The Amsterdam Gay Pride – Netherlands
    The Hague Peace Projects – Netherlands
    Transnational Institute (TNI) – Netherlands
    VLot – fonds voor vluchtelingen – Netherlands
    VluchtelingenWerk NL – Netherlands
    The Norwegian Helsinki Committee – Norway
    Stowarzyszenie Amnesty International – Poland
    Fundacja im. Stefana Batorego – Poland
    Sieć Obywatelska Watchdog Polska – Poland
    Projekt: Polska – Poland
    Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita – Poland
    Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – Poland
    Instytut Spraw Publicznych – Poland
    Fundacja ePaństwo – Poland
    Panoptykon – Poland
    Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – Poland
    Fundacja Pole Dialogu – Poland
    Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu – Poland
    Stowarzyszenie Willa Decjusza – Poland
    Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” – Poland
    Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej – Poland
    Fundacja Autonomia – Poland
    Stowarzyszenie Klon/Jawor – Poland
    Małopolskie Towarzystwo Oświatowe z Nowego Sącza – Poland
    Fundacja Ari Ari – Poland
    Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych – Poland
    Fundacja Partners Polska – Poland
    Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Poland
    Grupy Zagranica – Poland
    INPRIS – Institute for Law and Society – Poland
    National Federation of Polish NGOs – Poland
    Centre for International Relations (CIR) – Poland
    Citizens Network Watchdog Poland – Poland
    Institute of Public Affairs – Poland
    Association against Anti-Semitism and Xenophobia Open Republic – Poland
    Stefan Batory Foundation Poland
    ​Danuta Przywara, President of the Board, Helsinki Foundation for Human Rights Poland
    Inițiativa România – Romania
    NGOs Federation for Children Romania – Romania
    RISE Romania – Romania
    Resource Center for Public Participation – CeRe (Romania) – Romania
    FONSS (The Federation of Non-Governmental Organisations for Social Services) – Romania
    Gabriela Tudor Foundation – Romania
    Mediawise Society Association – Romania
    The Civil Society Development Foundation – Romania
    Expert Forum – Romania
    Center for Independent Journalism – Romania
    Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil – Romania
    Asociatia One World Romania – Romania
    Asociatia Militia Spirituala – Romania
    ActiveWatch – Romania
    CENTRAS – Romania
    Asociatia Pro Democratia – Romania
    Agenția Impreuna – Romania
    Fundatia Estuar – Romania
    Dizabnet – Federatia prestatorilor pentru persoane cu dizabilitati – Romania
    The Swedish Organisation for Individual Relief – Romania
    Alaturi de Voi Romania – Romania
    Moscow Helsinki Group – Russia
    Igor Vladimirovich Batov, Chairman of the Council of the Pskov Regional Environmental Rights Human Rights Movement ʺFree Coastʺ, a member of the Public Chamber of the Pskov region – Russia
    Andrei Suslov, Center for Citizanship Education and Human Rights, Perm – Russia
    Evdokimova Natalia Leonidovna, Human Rights Council of St. Petersburg. – Russia
    Lilia Shibanova, member of the Moscow Helsinki Group Russia
    Bureau for Regional Outreach Campaigns – BROC Vladivostok, Russia
    Pride Kosice – Slovakia
    Central European Forum – Slovakia
    Human Rights League – Slovakia
    Slovak Humanitarian Council – Slovakia
    People in Need Slovakia – Slovakia
    Via Iuris – Slovakia
    Inakosť – Slovakia
    Transfuzia – Slovakia
    Bi-centrum – Slovakia
    EduRoma – Slovakia
    Centrum komunitneho organizovania – Centre for Community Organizing – Slovakia
    SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč – Slovenia
    Društvo Odnos – Slovenia
    Mirovni inštitut – Slovenia
    Kulturno-umetniško društvo Mreža – Slovenia
    Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa – Slovenia
    Društvo informacijski center Legebitra – Slovenia
    TransAkcija – Slovenia
    Society for awareness raising and protection – center of antidiscrimination (OVCA) – Slovenia
    Društvo za nenasilno komunikacijo – Association for nonviolent communications – Slovenia
    Focus, društvo za sonaraven razvoj – Focus, association for sustainable development – Slovenia
    Rights International Spain – Spain
    Asociación Katío – Spain
    Ecologistas en Acción – Spain
    AIETI – Asociacion de Investigacion y Especializacion Sobre Temas Iberoamericanos
    APDHE – Spain
    ICID – Spain
    Comité Monseñor Óscar Romero de Madrid – Spain
    Mujeres de Negro contra la Guerra – Madrid – Spain
    Acción Verapaz – Spain
    Colectivo Ansur – Spain
    Calala Fondo de Mujeres – Spain
    Global Witness – Spain
    Human Rights House Foundation (HRHF) – Switzerland
    ACAT-Schweiz Suisse Svizzera – Switzerland
    Pylyp Orlyk Institute of Democracy – Ukraine
    La Strada – Ukraine
    Kharkiv Human Rights Group – Ukraine
    Suspilni Ekolohichni Initsiatyvy – Ukraine
    Kharkiv Regional Foundation „Public Alternative” – Ukraine
    Human Rights Information Centre – Ukraine
    Kyiv Educational Centre „Prostir Tolerantnosti” – Ukraine
    Human Rights Centre „All Rights” – Ukraine
    Ternopil Human Rights Group – Ukraine
    Vostok SOS – Ukraine
    EHA „Green World” – Ukraine
    Adaptatsiynyi Cholovichyi Tsentr – Ukraine
    Helsinski Initiative – XXI – Ukraine
    Center for Civil Liberties – Ukraine
    Ekolohichna Hrupa Pechenihy – Ukraine
    Romano radio Chiriklo – Ukraine
    Civil Initiative Center – Ukraine
    Centre for Applied Human Rights at the University of York – United Kingdom
    CIVILIS Derechos Humanos – Venezuela
    Acción Solidaria on HIV/aids – Venezuela
    Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz – Venezuela
    Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos – Venezuela
    Centro Comunitario de Aprendizaje – Venezuela
    Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 – Venezuela
    Centro de Justicia y Paz – Venezuela