09.04.2019

Apel poparcia dla Stowarzyszenia „Wiosna”

9 kwietnia 2019

Podpisaliśmy apel poparcia dla Stowarzyszenia „Wiosna” w związku wydarzeniami, które miały miejsce w zeszły poniedziałek. 8 kwietnia doszło do próby siłowego przejęcia władzy w siedzibie Stowarzyszenia. Solidaryzujemy się z pracownikami i pracowniczkami „Wiosny”, jednocześnie wyrażając stanowczy sprzeciw wobec działań represyjnych i zastraszających pracowników.

Stowarzyszenie „Wiosna” musi przetrwać! Nie zgadzamy się na przemoc

Z rosnącym niepokojem obserwujemy sytuację rozwijającą się w Stowarzyszeniu „Wiosna” realizującym między innymi Szlachetną Paczkę i Akademię Przyszłości. Trwający od lutego spór prawny powinien zostać rozstrzygnięty przez sąd. Jednocześnie za niemożliwe do zaakceptowania i gruntownie szkodliwe dla działalności społecznej w Polsce uważamy działania opierające się na fizycznej presji i sile, zastraszaniu czy groźbach. W ten sposób działa ksiądz Grzegorz Babiarz, który uważa się za prawomocnego prezesa Stowarzyszenia, lecz jednocześnie – w naszej opinii – działa na jego szkodę.

Dziś widać wyraźnie, że działania jego i jego środowiska nie służą Stowarzyszeniu, prowadzonym przez nie akcjom społecznym oraz zaufaniu publicznemu do organizacji. Nie sposób zarządzać stowarzyszeniem, które z definicji powinno być strukturą demokratyczną, poprzez wchodzenie do jego siedziby z pomocą byłych komandosów. Nie sposób budować organizacji w kontrze do zdecydowanej większości zespołu pracowników i pracowniczek i za pomocą listownych gróźb. Nie sposób prowadzić szeroko zakrojonych akcji społecznych bez dbania o zaufanie i poparcie społeczne.

Szlachetna Paczka jest już nie tylko kolejną akcją dobroczynną, lecz ruchem społecznym, angażującym tysiące osób. Powodzenie procesu demokratyzacji jego działań – podjętego przez Joannę Sadzik i resztę kierowanego przez nią zarządu – może mieć znaczenie nie tylko dla „Wiosny” i objętej jej wsparciem ludzi, ale też dla działalności sektora obywatelskiego i ruchu stowarzyszeniowego w Polsce. Dlatego – jako ludzie zarówno związani bezpośrednio ze Stowarzyszeniem „Wiosna”, jak i nie, jako działacze i działaczki społeczne, wolontariusze i wolontariuszki, darczyńcy, obywatele i obywatelki chcemy:

Wyrazić stanowczy sprzeciw wobec działań księdza Grzegorza Babiarza zmierzających do siłowego przejęcia kontroli na Stowarzyszeniem „Wiosna”.
Zaapelować o zaniechanie wszelkich działań opartych na przemocy, groźbach, zastraszaniu i wywieraniu presji na pracowników i pracowniczki Stowarzyszenia „Wiosna”, którzy w tych trudnych dniach zapewniają ciągłość prowadzonych przez nie działań.
Wyrazić solidarność z Joanną Sadzik, Dominiką Langer-Gniłką, Anną Wilczyńska i Jakubem Marczyńskim oraz wyrazić nasze uznanie dla ich pracy na rzecz przeprowadzenia „Wiosny” przez kryzys oraz ich otwartości na zmianę struktury stowarzyszenia i sposobu zarządzania organizacją.
Wyrazić solidarność z pracownikami i pracowniczkami Stowarzyszenia „Wiosna”.
Wyrazić nadzieję, że Stowarzyszenie „Wiosna” i prowadzone przez nie działania przetrwają dzięki zmianom prowadzącym do większej demokratyzacji struktury i zarządzania organizacją przy udziale zespołu pracowniczego oraz środowiska wolontariuszy i wolontariuszek akcji społecznych „Wiosny”.
Zaapelować do wszystkich darczyńców, wolontariuszy i wolontariuszek, partnerów oraz sponsorów działań „Wiosny” – do tysięcy ludzi, którzy od lat wspierają działania Stowarzyszenia – o obserwowanie sytuacji, wyrażanie swojego sprzeciwu wobec działań opartych na przemocy oraz wspieranie dobrych reform organizacji bez cofania kredytu zaufania wobec tych, którym na jej losie ewidentnie zależy.

Załogo „Wiosny” – jesteśmy z Wami.