07.02.2018

Apel organizacji pozarządowych o pozostawienie bez zmian ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Sz.P. Joachim Brudziński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

Koalicja organizacji społecznych, które w latach 2009-2014 zabiegały o nowy kształt przepisów dotyczących zbiórek publicznych oraz inne organizacje, z niepokojem przyjmują wypowiedzi Pana Joachima Brudzińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zapowiadające zmiany ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Uchwalona w marcu 2014 roku ustawa jest przykładem dobrego prawa, które ułatwia organizacjom społecznym i obywatelom zakładającym komitety zbieranie środków finansowych na ich inicjatywy. Obecny system umożliwia darczyńcom łatwe sprawdzenie, czy dana zbiórka została zgłoszona, jakie są jej cele, a – po jej zakończeniu – ile środków zostało zebranych i na co zostały wydatkowane. Informacje te dostępne są publicznie na stronie internetowej zbiórki.gov.pl.

Jednocześnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pełni nadzór nad prowadzonymi zbiórkami pod kątem ich zgodności z prawem. Korzystając ze swoich uprawnień może odmówić przyjęcia zgłoszenia zbiórki, jeśli jest ona niezgodna z prawem lub nie mieści się w zakresie zadań publicznych (art. 15 ustawy).

Wyjątkowość ustawy o prowadzeniu zbiórek publicznych polega na tym, że wprowadziła rozwiązanie proste dla podmiotów prowadzących zbiórki, przejrzyste z perspektywy darczyńców i, co bardzo ważne, jednocześnie bezpieczne z pespektywy nadzoru państwa. Dzięki temu możliwe jest mobilizowanie się obywateli i organizacji społecznych wobec ważnych dla nich inicjatyw m.in. takich, które wymagają szybkiej reakcji np. w przypadku klęsk żywiołowych.

Warto też dodać, że ustawa powstała w wyniku modelowych konsultacji publicznych. Do przygotowania założeń nowych przepisów rząd zaprosił szerokie grono organizacji prowadzących zbiórki na różne cele społeczne. Organizacje oraz urzędnicy zdiagnozowali problemy wynikające z obowiązujących wcześniej przepisów m.in. nadmiar formalności związany z procedurą ubiegania się o pozwolenie. Wspólnie dyskutowano o rozwiązaniach, które pozwolą na sprawne, skuteczne i przejrzyste prowadzenie zbiórek. Zadbano o przepisy umożliwiające Ministrowi nadzór nad zbiórkami, a także zapewniające łatwy dostęp do wiedzy na ich temat dla obywateli. Prace nad założeniami nowego aktu prawnego były relacjonowane na portalu ngo.pl. Następnie projekt nowej ustawy był przedmiotem konsultacji publicznych, w których mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani. Uchwalenie nowej ustawy w 2014 roku było jednoznacznym sukcesem – przyjęto prostą i efektywną regulację, dzięki której organizacje społeczne mogą skuteczniej rozwiązywać istotne problemy społeczne.

Apelujemy o pozostawienie ustawy o zbiórkach publicznych bez zmian.

1.    ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
2.    Federacja Polskich Banków Żywności
3.    Forum Darczyńców w Polsce
4.    Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
5.    Fundacja e-Państwo
6.    Fundacja im. Stefana Batorego
7.    Fundacja Hospicyjna
8.    Fundacja Orange
9.    Fundacja Panoptykon
10.    Fundacja Pole Dialogu
11.    Fundacja „Przestrzeń dla edukacji”
12.    Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
13.    Fundacja TVN „Nie jesteś sam”
14.    Greenpeace
15.    Helsińska Fundacja Praw Człowieka
16.    Instytut Spraw Publicznych
17.    Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
18.    Projekt: Polska
19.    Stowarzyszenie Amnesty International
20.    Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
21.    Stowarzyszenie Klon/Jawor
22.    Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
23.    Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
24.    WWF Polska
25.    Ruch „Obywatele dla edukacji”
26.    Sieć Obywatelska Watchdog Polska
27.    Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy
28.    Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
29.    Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Wersja PDF