18.08.2020

Apel do polskich firm telekomunikacyjnych o zniesienie opłat za połączenia i roaming z Białorusią

Apel do prezesów Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz operatorów sieci Orange, Play, T-Mobile i Plus.

Szanowny Panie Prezesie,
zwracamy się do Pana z prośbą o pomoc dla Białorusinów.

Od 1994 roku władzę w Białorusi utrzymuje za pomocą represji Aleksandr Łukaszenko. W ostatnich dniach skala tej przemocy stała się absolutnie nieakceptowalna. W niedzielę 9 sierpnia 2020 Białorusini setkami tysięcy wyszli na ulice swoich miast, aby pokojowo manifestować swoją dezaprobatę wobec sfałszowanych wyborów, a ze strony reżimu napotkali armatki wodne, granaty hukowo-błyskowe i gumowe kule. Wystąpiły przypadki użycia ostrej amunicji. Akredytowani dziennikarze w kamizelkach z oznaczeniem PRESS, aktywiści praw człowieka i przypadkowi ludzie byli brutalnie bici, aresztowani i trzymani w nieludzkich warunkach. Mimo to Białorusini wciąż z pełną determinacją walczą o wolność
i demokratyczne wybory.

Jednym ze sposobów represjonowania białoruskich obywateli jest od lat manipulowanie dostępem do sieci telefonicznej i internetowej. Od miesięcy reżim Łukaszenki ograniczał działanie internetu mobilnego na czas protestów, w ostatnich dniach trwało całkowite wyłączenie internetu na terenie Białorusi. Jak wielokrotnie podkreślała Rada Praw Człowieka ONZ, takie ograniczenia w dostępie do informacji stanowią naruszenie praw człowieka. Obecnie internet został przywrócony, jednak decyzyjność wciąż pozostaje w rękach białoruskich władz. W przypadku nasilenia pokojowych protestów mogą one znowu, według własnego interesu, uniemożliwić Białorusinom nie tylko kontakt między sobą, na terenie kraju, ale też udostępnianie światu mrożących krew w żyłach obrazów reżimowej przemocy
wobec własnych obywateli. Na problem z komunikacją, wysłaniem zdjęć i wideo skarżą się powszechnie również dziennikarze próbujący relacjonować dzisiejsze wydarzenia w tym kraju.

W związku z tym chcielibyśmy Państwa o prosić o pomoc w umożliwieniu Białorusinom ich prodemokratycznych, wolnościowych i pokojowych dążeń. Jako przykład działania na rzecz ułatwienia komunikacji możemy przywołać przykład Litwy, gdzie na wniosek Białorusinów mieszkających na miejscu sieć telefoniczna Tele2 Lietuva zniosła całkowicie opłaty za telefonowanie do Białorusi, by ułatwić komunikację z osobami mieszkającymi na miejscu oraz komunikację Białorusinów ze społecznością międzynarodową – tak kluczową w tym momencie białoruskiej historii.

Zwracamy się do Państwa z następującymi prośbami o:

1) zniesienie opłat za telefonowanie do Białorusi, tak jak to zrobił litewski operator Tele2 Lietuva;
2) zredukowanie lub całkowite zniesienie opłat roamingowych z Białorusią na czas protestów;
3) zwiększenie zasięgu sieci stacji bazowych (BTS) przy granicy z Białorusią, aby ułatwić kontakt z mieszkańcami miast przy granicy z Polską.

Pozostajemy też rzecz jasna otwarci na wszelkie sugestie z Państwa strony, każda pomoc będzie zauważona, entuzjastycznie i ciepło przyjęta.

Mamy nadzieję, że znajdziemy w Państwu wsparcie dla pro-demokratycznych i wolnościowych zmian na Białorusi. Będziemy szalenie wdzięczni za każdą skuteczną i szybką pomoc.

Z wyrazami szacunku,
Nikita Grekowicz
Inicjatywa Wolna Białoruś
Maciej Otmianowski
Inicjatywa Wolna Białoruś

Postulaty popierają również:
Fundacja “Białoruski Dom”
Fundacja ePaństwo
Fundacja Instrat
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Stowarzyszenie Amnesty International
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Feminoteka
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Fundacja Panoptykon
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Instytut Spraw Publicznych
Fundacja Szkoła z Klasą
Fundacja Centrum Cyfrowe
Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
Fundacja Autonomia
Kampania Przeciw Homofobii
Fundacja Dobra Wola
Akcja Demokracja
Fundacja Ari Ari
Fundacja Liderzy Przemian
Fundacja Pole Dialogu
Instytut in.europa