26.01.2024

Znamy laureatów Nagrody Super Samorząd i Nagrody Super Głos!

W Augustowie młodzież powiedziała dość spędzaniu czasu na przystankach i porozumiała się z lokalnymi władzami w sprawie mediateki. Sołtyska Dobrej i wójt gminy Sędziejowice umiejętnie połączyli integrowanie mieszkańców z konsultacjami społecznymi. Kyrylo jest w Polsce od dziewięciu lat i wie, jak trudno zacząć życie w innym kraju. Razem z koleżankami i przy wsparciu Urzędu Miasta pomaga zadomowić się w Krakowie osobom uciekającym tutaj przed wojną w Ukrainie. To przykładowe inicjatywy docenione nagrodą Super Samorząd, ale wśród laureatów są też uhonorowani nagrodą Super Głos. 

Nagroda Super Samorząd jest przyznawana od 2011 roku. Na pomysł doceniania dobrze funkcjonujących gmin w Polsce, gdzie mieszkańcy razem z władzami –  jak równy z równym – pracują nad rozwiązaniem jakiegoś lokalnego problemu, wpadła Joanna Załuska, wieloletnia dyrektorka akcji Masz Głos – programu Fundacji Batorego. Nagrodę otrzymują zarówno inicjujące potrzebę zmian organizacje społeczne lub grupy nieformalne, jak i współpracujące z nimi władze. 

– Tegoroczne inicjatywy pokazują, co dziś dzieje się w Polsce i na ile sprawy lokalne pokrywają się z kwestiami, którymi zajmują się politycy. Ludzie żyją problemami infrastrukturalnymi, spójności społecznej, wykluczenia komunikacyjnego, a także praworządności. Jednocześnie inicjatywy te pokazują, jak można doskonalić demokrację i jak żmudny to proces na co dzień, ale wart każdego wysiłku – mówi Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego. 

Laureaci nagrody Super Samorząd 2023: 

  • sołtyska –  Dorota Mirowska, Koło Gospodyń Wiejskich Dobrowianki i władze gminy Sędziejowice za połączenie działań integrujących mieszkańców z konsultacjami społecznymi
  • sołectwo Zapusta i władze gminy Olszyna za rozwijanie praworządności na najniższym poziomie samorządowym
  • Młodzieżowa Rada Miasta Augustów i władze miasta Augustowa za dążenie do stworzenia mediateki – miejsca spotkań dla młodzieży
  • Wałbrzyska Rada Kobiet i władze miasta Wałbrzycha za cykl warsztatów „Kobiecy Ogród Mocy” i włączanie doświadczenia kobiet przy rozwiązywaniu lokalnych problemów
  • Step by step in Kraków i władze miasta Krakowa za integrowanie społeczności ukraińskiej z dotychczasowymi mieszkańcami miasta i wspieranie ich w przedsiębiorczości. 

Laureaci zostali wybrani spośród 183 uczestników ubiegłorocznej edycji akcji Masz Głos przez jury w składzie: Edwin Bendyk (Fundacja Batorego), Jerzy Stępień (sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku), Agnieszka Jędrzejczyk (OKO.press), Krzysztof Majak (Onet), Dorota Wiszejko-Wierzbicka (Uniwersytet SWPS). 

Masz głos, nawet jeśli władza nie zawsze słucha  

Włodarze gmin i miast nie zawsze rozumieją potrzeby mieszkańców – że ludzie wcale nie chcą największego w regionie centrum logistycznego pod oknami swoich domów, utraty kawałka miejskiego lasku na rzecz inwestycji przemysłowej albo że potrzebują powołania Rady Kobiet lub wsparcia zajęć sportowych dla osób zagrożonych wykluczeniem. Mimo braku przychylnej odpowiedzi ze strony władz, mieszkańcy nie poddają się i bronią swojego interesu na wiele sposobów. Piszą petycje, prowadzą kampanie edukacyjne, angażują polityków z regionu, szukają sojuszników w świecie biznesu – są w tym wszystkim konsekwentni i pomysłowi. Za to właśnie pięć grup lokalnych otrzymało nagrodę Super Głos. Laureatów wybrali eksperci współpracujący z Fundacją Batorego: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon”. 

Laureaci nagrody Super Głos 2023: 

  • sołtys – Łukasz Śmietanko i Koło Gospodyń Wiejskich w Pajtunach za stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców
  • Stowarzyszenie Brzostek Top Team za działania sportowe dla grup zagrożonych wykluczeniem
  • Koło Gospodyń Wiejskich Wymysłowo za remont i doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej
  • Fundacja Ludzie z Natury za działania integrujące mieszkańców osiedla
  • Grupa „RAZEM dla mieszkańców Wiszni Małej” za działania wyrażające głos sprzeciwu mieszkańców przeciwko inwestycji przemysłowej. 

Laureaci obydwu nagród otrzymali po 3 tys. zł na działania społeczne, pamiątkowe statuetki i dyplomy. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 2 lutego o godz. 12 w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie – transmisja online na profilach Fundacji Batorego na Facebooku, YouTube, profilu akcji Masz Głos, na stronie Onet.pl, na profilu Ngo.pl na Facebooku. 


Akcja Masz Głos to prowadzone od 2006 roku ogólnopolskie przedsięwzięcie Fundacji im. Stefana Batorego, które ma na celu budowanie dialogu i współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi a władzami samorządowymi. Do udziału w akcji mogą zgłaszać się grupy, które chcą działać na rzecz pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu – niezależnie od tego, czy działają w niewielkiej wsi, czy dużym mieście, np. organizacje społeczne, grupy nieformalne, szkolne koła wolontariatu, rady rodziców, ciała doradcze (np. młodzieżowe rady, rady seniorów), sołectwa, rady osiedli, koła gospodyń wiejskich.   

Partnerzy regionalni akcji Masz Głos w edycji 2024: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszenie Rozwoju „Inspiracje”, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon”.

Patroni medialni: Onet.pl, Ngo.pl.