29.10.2020

Uruchamiamy Fundusz Praw Kobiet

W związku z ostatnimi decyzjami kwestionującymi podstawowe prawa człowieka, w tym szczególnie prawa i wolności kobiet, oraz zapowiedziami dalszych ich ograniczeń poprzez wypowiedzenie konwencji przeciwdziałającej przemocy wobec kobiet, Fundacja Batorego uruchamia Fundusz oferujący wsparcie finansowe organizacjom społecznym i inicjatywom obywatelskim działającym na rzecz ochrony praw kobiet i udzielającym im pomocy.

Środki z Funduszu przeznaczone są na:

–  pomoc doraźną: prowadzenie obserwacji protestów pod kątem możliwości realizacji przez obywatelki i obywateli praw konstytucyjnych wolności zgromadzeń i wyrażania opinii oraz przestrzegania przez władze i organy porządkowe przepisów prawa; organizację i udzielanie pomocy prawnej i medycznej osobom zatrzymywanym i poszkodowanym podczas protestów, świadczenie pomocy prawnej w sprawach sądowych

– wsparcie i doradztwo: prowadzenie punktów poradnictwa i pomocy prawnej, psychologicznej i medycznej dla kobiet doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej: w domu, w miejscu pracy, w sferze publicznej; świadczenie doradztwa dla kobiet pozbawionych dostępu do badań prenatalnych, opieki prenatalnej i legalnej aborcji

– działania prawne i rzecznicze: podejmowanie inicjatyw mających na celu zagwarantowanie respektowania  praw kobiet, przeciwdziałanie ich ograniczaniu (w tym wypowiedzeniu konwencji stambulskiej), dochodzenie ochrony praw kobiet przed sądami krajowymi i instytucjami międzynarodowymi.

Kontakt dla organizacji zainteresowanych otrzymaniem wsparcia: [email protected] lub tel.: +48 796 332 145.

Zapraszamy darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy  do dołączenia do naszego Funduszu. Darowizny wpłacić można:

  • – przelewem na konto 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem „Fundusz Praw Kobiet”
  • – online na naszej stronie.

W sprawie umów o darowiznę prosimy o kontakt z Sekretariatem Fundacji: [email protected], tel. +48 22 526 02 00.