19.01.2023

Sprawiedliwość jako klucz do zielonej Europy

Europejski Zielony Ład odniesie sukces tylko wówczas, jeśli UE wesprze rozwój zrównoważonych systemów gospodarczych i dobrobyt nie tylko w krajach UE, ale także na całym świecie. To kluczowe przesłanie raportu „Międzynarodowy Kompas Zmiany Systemowej. Globalne implikacje osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu” opracowanego przez Klub Rzymski, SYSTEMIQ oraz Open Society European Policy Institute.
20 stycznia raport zaprezentują w Warszawie jego współautorzy: Heather Grabbe, dyrektorka Open Society European Policy Institute oraz Janez Potočnik, były komisarz UE, kolejno ds. rozszerzenia, ds. badań i rozwoju oraz ds. środowiska. Spotkanie „Czas Wielkich Kryzysów czy Wielkich Rozwiązań? Rola Unii Europejskiej w globalnej zmianie systemu” organizuje Fundacja im. Stefana Batorego. 

W debacie udział wezmą także Marcin Korolec – dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki; Elżbieta Bieńkowska – była wicepremierka Polski i była komisarz UE; Małgorzata Bonikowska – prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych; Dominika Lasota – aktywistka klimatyczna, Fridays For Future; Mateusz Piotrowski – działacz społeczny i ekologiczny, współtwórca inicjatywy Pacjent Europa. Spotkanie poprowadzi Edwin Bendyk – prezes Fundacji im. Stefana Batorego.

Nowe potrzeby, nowe cele

Autorzy i autorki raportu „Międzynarodowy Kompas Zmiany Systemowej” zauważają, że nadmierna konsumpcja energii i materiałów w Europie tworzy ogromny „ślad” w innych krajach i utrudnia ich własne transformacje.

„Zmiana systemowa wymaga nie tylko zmiany myślenia o konsumpcji, łańcuchach wartości i globalnych przepływach handlowych, ale zdecydowanego przywództwa politycznego w celu stworzenia systemu gospodarczego, który zaspokoi ludzkie potrzeby na całej planecie” – mówi Heather Grabbe z Open Society Foundations.

Inwazja Rosji na Ukrainę uwydatniła potrzebę zmniejszenia zależności Europy od dostaw energii, żywności i zasobów pochodzących z niezrównoważonych źródeł i niestabilnych regionów. Autorzy raportu przekonują, że UE musi inwestować w odporność gospodarczą i bezpieczeństwo zarówno dla siebie, jak i dla swoich partnerów handlowych poprzez szybkie przejście na zrównoważoną gospodarkę i neutralność klimatyczną.

„Jeśli Europa poważnie myśli o osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju i wdrożeniu wizji europejskiego Zielonego Ładu dla sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa, przyrostowe zmiany w kierunku optymalizacji wydajności w obecnych systemach nie wystarczą” – mówi Janez Potočnik, współprzewodniczący Międzynarodowego Panelu Zasobów ONZ, były europejski komisarz ds. środowiska i partner w SYSTEMIQ. „Natomiast wprowadzając fundamentalne zmiany na poziomie systemu, możemy osiągnąć redukcję netto zużycia zasobów w Europie”.

Sprawiedliwe koszty, sprawiedliwe zyski

W czasach radykalnie zmieniającej się geopolityki, raport „Międzynarodowy Kompas Zmiany Systemowej” zachęca europejskich liderów i liderki do przyspieszenia ekologicznej i społecznej transformacji i przekształcenie międzynarodowych relacji UE w partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podczas gdy Rosja burzy zasady współpracy międzynarodowej, wiele krajów wydobywających surowce pragnie pogłębić współpracę, aby sprawiedliwiej dzielić obciążenia związane z kryzysem klimatycznym i korzyści z rozwoju gospodarczego. Eksperci i ekspertki dowodzą w raporcie, że kluczowym celem takich partnerstw ma być likwidacja neokolonialnych wzorców wydobycia zasobów i bardziej sprawiedliwy podział wartości wytworzonej w łańcuchach dostaw. Inwazja na Ukrainę tylko wzmocniła przekonanie, że ambicje dotyczące sprawiedliwości i bezpieczeństwa powinny być wspierane poza granicami UE.

***

Debata forumIdei Fundacji Batorego, Open Society Foundations, SYSTEMIQ oraz Klubu Rzymskiego „Czas Wielkich Kryzysów czy Wielkich Rozwiązań? Rola Unii Europejskiej w globalnej zmianie systemu” odbędzie się 20 stycznia w godzinach 15.00–17.00, w siedzibie Fundacji Batorego, ul. Sapieżyńska 10A w Warszawie. Spotkanie będzie transmitowane na żywo na profilu Fundacji Batorego na Facebooku (po polsku) oraz na YouTube (po angielsku).

***

Raport „Międzynarodowy Kompas Zmiany Systemowej” opiera się na analizie przedstawionej po raz pierwszy w „Kompasie Zmiany Systemowej”, napisanym wspólnie przez Klub Rzymski i SYSTEMIQ, w którym opisano wymagane interwencje systemowe w celu wdrożenia europejskiego Zielonego Ładu w UE. Wykorzystując wnioski z Międzynarodowego Panelu Zasobów ONZ, innych raportów Klubu Rzymskiego i dowody naukowe, raport określa, w jaki sposób UE może i powinna zmienić swoje relacje handlowe, inwestycyjne i polityczne z krajami o niskim i niższym średnim dochodzie, aby wesprzeć transformację w zglobalizowanym świecie. Raport zyskał formalne poparcie pierwszej minister Szkocji Nicoli Sturgeon i wicepremierki Hiszpanii Teresy Ribery. Słowo wstępne napisał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans i premierka Barbadosu Mia Mottley.

Autorkami i autorami raportu są: Matthias Ballweg, Donald Blondin, Sandrine Dixson-Declève, Heather Grabbe, Bertram Kloss, Julia Okatz, Janez Potočnik, Maria Jose Rodezno Ayestas, Anna Schwarzmann, Frauke Thies, Isabella Wedl oraz Laura van der Zande.

Do pobrania:
Podsumowanie kluczowych ustaleń raportu po polsku
Executive summary (English)