26.11.2020

Społeczna kontrola zamówień publicznych

Spóźnione decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydawane już po rozstrzygnięciu przetargu, wydłużanie czasu oczekiwania na podpisanie umowy przez wykonawcę, niska jakość dokumentacji przetargowej – to systemowe problemy rynku zamówień publicznych, niekorzystne zarówno dla jego uczestników, jak i obywateli, które wskazuje nowy raport Fundacji Batorego. Raport zawiera wnioski z obserwacji przetargu PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzonej w ramach paktu uczciwości i dotyczącego zamówienia wycenianego na blisko 605 mln złotych.

Jak pokazują ostatnie dane, corocznie ponad 380 milionów euro z funduszy spójności wydawanych jest w sposób nieprawidłowy. Zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesy inwestycyjne ma służyć poprawie ich przejrzystości i rozliczalności. Wnioski z obserwacji wybranego przetargu odsłaniają systemowe problemy rynku zamówień publicznych, niekorzystne zarówno dla jego uczestników, jak i obywateli.

Obywatelski monitoring zamówienia na modernizację linii kolejowej nr 1 na odcinku między Częstochową a Zawierciem to efekt pilotażowego projektu Komisji Europejskiej Pakty Uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE, etap II. Biorą w nim udział organizacje z 11 krajów Unii Europejskiej. Komisja liczy, że w przyszłości pakty uczciwości staną jednym z narzędzi zapobiegania korupcji w zamówieniach publicznych i zapewnią lepszą ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej.

Wykonawcy narzekają na niską jakość dokumentacji przetargowej i na to, że szereg wymagań zamawiającego jest sformułowanych niejednoznacznie lub brakuje im istotnych informacji w momencie składania oferty. Większe ryzyko jakie ponoszą z tego tytułu muszą rekompensować sobie wyższą ceną – mówi Grzegorz Makowski, jeden z autorów raportu. Nawet jeżeli nie mamy do czynienia z korupcją, złe zarządzanie procesem udzielania zamówienia i brak prawidłowej komunikacji z wykonawcami szkodzi konkurencyjności zamówień i podnosi ich koszty – dodaje Makowski.

Pobierz raport:
„Pakt uczciwości. Społeczny monitoring zamówień publicznych. Tworzenie paktu i wybór wykonawcy”

Raport został wydany w ramach projektu Pakty Uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na www.paktuczciwosci.pl