13.12.2021

Samorządy, organizacje społeczne i środowiska szkolne razem w obronie szkoły przed LexCzarnek

Konferencja prasowa inicjatywy Wolna Szkoła 14 grudnia o godz. 11 pod pomnikiem Państwa Podziemnego przed Sejmem

14 grudnia o godzinie 8.00 w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży odbędzie się pierwsze czytanie projektu zmian w prawie oświatowym znanego jako LexCzarnek. Projekt, który umacnia władzę kuratorów i odbiera rodzicom, uczniom i wspólnotom lokalnym wpływ na to, co się dzieje w szkołach, może być głosowany w Sejmie jeszcze w tym tygodniu.

W obradach komisji, na zaproszenie posłów i posłanek, wezmą udział przedstawiciele nauczycieli, rodziców i uczniów oraz samorządów, czyli ci wszyscy, którzy od trzech miesięcy w ramach kampanii Wolna Szkoła ostrzegają przed dramatycznymi dla szkoły skutkami planowanego przez władze prawa. Podczas posiedzenia przekażą posłom apel do premiera, posłów i posłanek, pod którym podpisało się 25 tysięcy obywatelek i obywateli.

O godzinie 11.00 inicjatorzy kampanii wraz z samorządem miasta Warszawy organizują konferencję prasową pod pomnikiem Państwa Podziemnego, podczas której przedstawią swoje stanowisko w sprawie projektowanych zmian prawa oświatowego. Głos zabiorą: przedstawiciele i przedstawicielki samorządów, organizacji społecznych, nauczycielek i nauczycieli, rodziców i uczniów.

Organizacje społeczne, samorządowcy, związki nauczycielskie i stowarzyszenia oświatowe, rodzicielskie i uczniowskie od kilku miesięcy apelują o wycofanie się rządu z planów centralizacji i upartyjnienia polskiej szkoły. W ramach kampanii Wolna Szkoła, do której dołączyło ponad 100 organizacji społecznych, a także Stowarzyszenie TAK! Samorządy dla Polski, Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska pokazują konsekwencje projektowanych zmian i zachęcają do przeciwstawienie się ich wprowadzeniu.

  • 6 grudnia przedstawili swoje opinie na wysłuchaniu publicznym w Sejmie zorganizowanym wspólnie przez wszystkie partie opozycyjne (zapis wysłuchania).
  • Przesłali wszystkim parlamentarzystom Apel o zablokowanie projektów obu ustaw.
  • 8 grudnia zorganizowali protest przeciw LexCzarnek pod Sejmem.

Organizatorzy akcji Wolna Szkoła apelują do posłów i posłanek o odrzucenie projektu LexCzarnek, a do rządu o wycofanie się z powszechnie krytykowanych planów centralizacji i upartyjnienia szkoły. Zachęcają też wszystkich, którym zależy na dobrej szkole przygotowującej do wyzwań XXI wieku do mobilizowania i przekonywania parlamentarzystów do odrzucenia nowelizacji ustawy.

W działania przeciwko przyjęciu LexCzarnek można się włączyć wysyłając listy indywidualne na skrzynki mailowe posłów i posłanek przez stronę www Akcji Demokracja.

*  *  *

Jak zmieni się polska szkoła, jeśli wejdzie LexCzarnek?

  • Ograniczone zostaną kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu placówek oświatowych, w tym ich decyzyjność w sprawie odwołania dyrektora oraz tworzenia lokalnej sieci szkół.
  • Zwiększy się władza kuratorów nad dyrektorami szkół, możliwe będzie zastępowanie ich posłusznymi władzy funkcjonariuszami. Kurator reprezentujący ministra będzie mógł odwołać dyrektora z powodu „niewypełnienia zaleceń”, bez uzasadnienia i bez możliwości odwołania się od tej decyzji.
  • Ograniczona zostanie możliwość rozwijania zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych i wzbogacania oferty edukacyjnej i wychowawczej. Zablokują dyrektorom i nauczycielom możliwość korzystania ze wsparcia organizacji społecznych w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Oddadzą kuratorowi decyzję o tym, jakie zajęcia mogą się odbyć na terenie szkoły i jakie organizacje społeczne mogą je prowadzić. Kurator będzie mógł zablokować także takie zajęcia, które zostały zaopiniowane pozytywnie lub zorganizowane przez rodziców.
  • W szkole mogą pojawić się dodatkowe zajęcia lub treści, powstające z inicjatywy administracji centralnej. Jeśli ich treść nie będzie odpowiadała rodzicom i uczniom, nie będą mogli się sprzeciwić i odmówić brania w nich udziału.

Kontakt dla mediów: 

Agnieszka Jędrzejczyk, [email protected], tel.: 530-678-838

Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP, [email protected],
tel.: 603 136 866

Joanna Proniewicz, rzecznik prasowa ZMP, [email protected], tel.: 61 633 50 50, kom: 601 312 741

Informacja prasowa w wersji PDF