11.06.2019

Raport z monitoringu „Wiadomości” TVP w okresie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego

W okresie od 10 – 24 maja 8-osobowy zespół Towarzystwa Dziennikarskiego prowadził monitoring głównego wydania programu informacyjnego telewizji publicznej. Celem monitoringu było sprawdzenie, jak TVP wywiązuje się z obowiązku przestrzegania w swoich audycjach wymogów pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności (art.21.1 Ustawy o radiofonii i telewizji).

Monitoring prowadzony był przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego według wspólnie opracowanej metodologii. W ramach monitoringu mierzony był czas, jaki „Wiadomości” poświęcały kampanii wyborczej, poszczególnym komitetom wystawiającym kandydatów i kandydatom ora z oceniany był wydźwięk poszczególnych materiałów (neutralny, negatywny bądź pozytywny). Badane były także relacje zachodzące między czasem a sposobem prezentowania kandydatów.

Odnotowywane były przypadki agitacji wyborczej, manipulacji obrazem i dźwiękiem, fałszywych informacji, opuszczeń istotnych tematów i wydarzeń.

Raport:
wersja polska [PDF 1,3MB]
English version [PDF 1,1MB]