25.04.2018

Po co nam dzisiaj Unia? Inauguracja forumIdei Fundacji Batorego

Inaugurujemy działalność forumIdei – think tanku Fundacji Batorego. Naszą wiedzą będziemy wspierać aktywnych obywateli, działać na rzecz demokratycznego państwa prawa i odpowiedzialnej debaty publicznej. Analizy oraz propozycje rozwiązań wypracowywane przez forumIdei dotyczyć będą m.in.: samorządności, funkcjonowania partii politycznych, idei sprawiedliwości społecznej, transparentności administracji publicznej oraz przyszłości Polski w Unii Europejskiej.

„Obok naszej tradycyjnej misji inspirowania i wspierania, także finansowego, aktywności obywatelskiej, stworzyliśmy miejsce wymiany idei oraz przygotowywania ekspertyz i analiz poświęconych życiu publicznemu w Polsce. Ma to być nasza odpowiedź na sytuację pewnej pustki, jeżeli chodzi o sferę idei Polski demokratycznej i liberalnej” – podkreśla Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. Stefana Batorego.

„Zależy nam na wypracowywaniu nowatorskich i opartych na pogłębionej analizie rozwiązań dla Polski praworządnej, solidarnej i europejskiej” – dodaje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka forumIdei.

Publikacją otwierającą działanie forumIdei jest tekst Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Piotra Burasa „Po co nam dzisiaj Unia?”. Autorzy przekonują, że trzeba się zastanowić nie tylko nad tym ile Polski chcemy w Unii Europejskiej, ale także nad tym ile i dlaczego potrzebujemy Unii w Polsce.

„Czas zrozumieć, że dzisiaj Unia nie jest jedynie najlepszą opcją finansowania modernizacji gospodarczej, sposobem na zniesienie granic celnych czy barier dla ruchu osobowego. Jest czymś więcej. Unia dla Polski to przede wszystkim wartości demokratycznego państwa prawa, pluralizmu i wolności jednostki. To wymaga zupełnie innego podejścia do Unii przez proeuropejskich polityków w naszym kraju. Muszą oni uznać, że dzisiaj podstawową stawką polskiej polityki europejskiej jest obrona w Polsce wyboru cywilizacyjnego dokonanego przez nasze społeczeństwo” – mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

„Unia Europejska jest nam dziś potrzebna przede wszystkim dlatego, żeby utrzymać wybór cywilizacyjny, którego dokonaliśmy w latach 90., chcąc być częścią Zachodu – wspólnoty społeczeństw opartych na rządach prawa i na zasadach pluralizmu. Integracja europejska, największy sukces polskiej historii ostatnich dwustu lat, potrzebna jest nam także jako dopełnienie opowieści o naszej tożsamości i o Polsce, kraju który potrafi, który jest sprawczy i który potrafi odnieść sukces w historii” – mówi Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR).

Do pobrania: „Po co nam dzisiaj Unia?”, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Piotr Buras

Więcej informacji:
Piotr Kosiewski
tel. +48 607 156 867