13.03.2019

Nowy szef PKW na kilka miesięcy

Kadencja członków Państwowej Komisji Wyborczej wygaśnie po najlbiższych wyborach parlamentarnych. To oznacza, że obecnie wybierany Szef PKW będzie pełnił swój urząd tylko przez kilka, maksymalnie kilkanaście miesięcy. Członków do nowego składu PKW powoła Prezydent RP.

Według  znowelizowanego Kodeksu wyborczego w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu wybranego w tegorocznych wyborach, wygasa kadencja wszystkich członków Państwowej Komisji Wyborczej. Prezydent Andrzej Duda będzie musiał powołać nowy skład organu. Państwowa Komisja Wyborcza w dotychczasowej formie będzie działać do czasu otwarcia pierwszego posiedzenia nowej Komisji, czyli przeprowadzi wybory do Parlamentu Europejskiego oraz polskiego Sejmu i Senatu.

Obecnie w skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi po trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Są oni wskazywani przez Prezesów tych sądów.

Po wyborach parlamentarnych sytuacja zmieni się diametralnie. Tylko dwóch członków PKW będzie pochodzić ze wskazania TK i NSA. Pozostałych siedmiu wskaże Sejm. To upolitycznienie sędziowskiego organu, który do tej pory  był niezależny od polityków. Będziemy obserwować jakie skutki przyniesie ta zmiana.” – wyjaśnia Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji im.Stefana Batorego

Kandydaci wskazywani przez kluby parlamentarne lub poselskie nie będą musieli być sędziami. Wymogiem będzie posiadanie jedynie kwalifikacji do zajmowania stanowiska sędziego lub co najmniej trzyletni staż pracy jako prokurator, adwokat, radca prawny bądź bycie profesorem, doktorem habilitowanym nauk prawnych. Osoby powołane przez Sejm będą pełnić swoją funkcję przez czas kadencji Sejmu. Kadencje dwóch sędziów wyznaczonych z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego – dziewięć lat.

Zakres obowiązków szefa PKW reguluje przede wszystkim art. 158a Kodeksu wyborczego. Poza zwoływaniem i przewodniczeniem obradom Komisji, reprezentowaniem Komisji, zlecaniem zadań Krajowemu Biuru Wyborczemu, odpowiada on za organizację pracy najwyższego organu wyborczego w Polsce.

Państwowa Komisja Wyborcza jest odpowiedzialna nie tylko za przeprowadzanie wyborów, ustalanie i ogłaszanie ich wyników. Do jej zadań należy również badanie i ocena sprawozdań finansowych komitetów wyborczych oraz partii politycznych czy prowadzenie Rejestru Korzyści otrzymywanych przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ich małżonków. Wskazywanie przez posłów 7/9 składu Komisji budzi poważne zastrzeżenia dotyczące  przejrzystości polityki.” – dodaje Marzena Płudowska z forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego.