20.08.2019

List do Pani Marszałek Marii Koc

Warszawa, 20 sierpnia 2019

 

 

Szanowna Pani

Maria Koc

Senat RP

 

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z tekstem opublikowanym na stronie internetowej Instytutu Staszica w dn. 29 lipca br., dotyczącym kwestii likwidacji Senatu informujemy, że błędnie przypisała Pani Fundacji im. Stefana Batorego promowanie takiej idei.

W opublikowanym przez nas niedawno raporcie Polska samorządów. Sprawna demokracja, silne państwo – a także w żadnymi innym tekście Fundacji Batorego – NIE pada postulat ani likwidacji Senatu, ani też zastąpienia go Izbą Samorządową. Podobnie rzecz się ma z koncepcją federalizacji Polski – w żadnym fragmencie naszego raportu taki pomysł nie został sformułowany. Najwyraźniej doszło do pomyłki – w tym samym czasie ukazały się również postulaty innych organizacji i ośrodków badawczych.

W raporcie Fundacji Batorego została przedstawiona całościowa wizja i konkretne idee rozwoju samorządu w ramach silnego państwa, które będzie w stanie wywiązywać się z obowiązków jakie ma wobec swoich obywateli. W opracowaniu zawarliśmy pomysły na zwiększenie samodzielności samorządów w sprawach ważnych dla wszystkich mieszkańców połączone z łagodzeniem nierówności regionalnych i wyrównywaniem szans. Jest to jednocześnie propozycja nowej roli władzy centralnej, która zamiast „ręcznego sterowania” działaniami samorządów skupi się na wyznaczaniu standardów i monitoringu. Raport zawiera także postulaty usprawniające lokalną demokrację, obywatelską kontrolę nad działalnością władz samorządowych oraz propozycje jak sfinansować nowe zadania samorządu.

Zapraszamy do lektury całego raportu.

Mamy nadzieję, że w trosce o rzetelność debaty publicznej, zadba Pani Marszałek o sprostowanie błędnie podanych informacji.

Z poważaniem,

 

Joanna Załuska

Szefowa działu Demokracja

Forum Idei Fundacji im. Stefana Batorego