27.03.2018

Jak zostać członkiem komisji wyborczej?

Aż pół miliona obywateli, w zbliżających się wyborach samorządowych, powinno zasiąść w obwodowych komisjach wyborczych. O tym dlaczego warto zaangażować się w prace komisji i jak zostać jej członkiem w analizie Fundacji im. Stefana Batorego

Aktywność obywateli i ich zaangażowanie w proces wyborczy będzie miało ogromne znaczenie dla wzmocnienia wiarygodności wyborów.

„Problemy z przeprowadzeniem wyborów samorządowych  w 2014,  stały się dla części opinii publicznej źródłem wątpliwości co do uczciwości wyników. Zmiany wprowadzone w ostatnim czasie miały służyć wzmocnieniu transparentności głosowania. Paradoksalnie, ich pierwszym efektem są obawy, że zwiększenie kontroli władzy wykonawczej nad instytucjami wyborczymi będzie służyć manipulacji lub wręcz fałszerstwom ze strony jej zwolenników. Jak największy udział obywateli będzie służył wzmocnieniu zaufania do uczciwości wyborów ” – wyjaśnia Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji Batorego.

Od jesiennych wyborów funkcjonować będą dwa rodzaje obwodowych komisji wyborczych: pierwsza ds. przeprowadzenia wyborów, druga ds. ustalenia wyników głosowania. W skład każdej wejdzie 9 osób.  W tzw. odrębnych obwodach głosowania, np. szpitalach, zakładach karnych komisja będzie liczyła 6 osób. W sumie do obsadzenia jest ponad 500 000 miejsc.

Członkowie obwodowych komisji zostaną powołani przez komisarzy wyborczych spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych. Zainteresowani obywatele powinni zgłaszać się więc bezpośrednio do komitetów wyborczych. Warto wiedzieć, że przy obsadzaniu miejsc w komisjach uprzywilejowane będą komitety partii lub koalicji, które w ostatnich wyborach wprowadziły swoich kandydatów do Sejmu lub radnych do sejmiku województwa. Będą mogły obsadzić  6 na 9 miejsc w każdej komisji. Pozostałe komitety – tylko 3 miejsca. Jeżeli kandydatów na członków OKW będzie więcej, zostaną wybrani w drodze losowania. Jeśli chętnych będzie mniej – komisja będzie mniejsza. Niezbędne minimum do utworzenia komisji to 5 osób.

„Co ciekawe, członkami komisji mogą być przedstawiciele komitetów wyborczych, które nie zarejestrują ostatecznie list kandydatów. Wystarczy, że wcześniej zgłoszą zawiadomienie o swoim utworzeniu do odpowiedniego komisarza wyborczego lub do Państwowej Komisji Wyborcze i otrzymają potwierdzenie rejestracji.” – wyjaśnia Joanna Załuska.

Członkiem komisji może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polski, mieszkaniec województwa, na terenie którego mieści się komisja obwodowa, której chciałby zostać członkiem. Kandydat na członka komisji nie może kandydować w wyborach, pełnić funkcji komisarza wyborczego, pełnomocnika komitetu, urzędnika wyborczego lub męża zaufania. Nie może być również bliską rodziną kandydata w wyborach. 

Członkowie komisji zostaną przeszkoleni przez komisarzy wyborczych. W sprawie ich zadań, m.in. jak ocenić czy  głos jest ważne czy nie, PKW na kilka tygodni przed wyborami wyda specjalne wytyczne.

Nowością jest możliwość prowadzenia agitacji wyborczej przez członków komisji – byle nie była ona prowadzona w lokalu wyborczym i w trakcie przygotowań do pracy komisji. Dopuszczenie odgrywania aktywnej roli w kampanii wyborczej może tymczasem osłabić standardy pełnej bezstronności członków komisji wyborczych”.  ” – zauważa Joanna Załuska.

Więcej informacji w opracowaniu: Jak zostać członkiem komisji wyborczej

Informacja prasowa PDF

Więcej informacji:
Marzena Płudowska
Fundacja im. Stefana Batorego
[email protected]
+48 508 850 464