06.02.2018

Fundacja Batorego rusza z akcją „Obserwujemy wybory”

W związku z wejściem w życie ustawy zmieniającej Kodeks wyborczy, Fundacja im. Stefana Batorego uruchamia akcję „Obserwujemy wybory”. Celem inicjatywy jest monitoring wprowadzania zmian w prawie wyborczym oraz skutków ich funkcjonowania. 

Uchwalona w styczniu Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadza duże zmiany we wszystkich sferach związanych z przygotowaniem i organizacją wyborów. Nowe regulacje budzą wiele obaw, m.in. ze względu na  bardzo krótki czas na ich wdrożenie, a także niejasne procedury wyboru szefa KBW, 100 komisarzy wyborczych oraz kilku tysięcy osób wchodzących w skład Korpusu Urzędników Wyborczych.

Jako pierwszy obserwacją zostanie objęty proces dokonywania zmian w składzie administracji wyborczej. Nowe przepisy weszły w życie 31 stycznia. Od tego dnia PKW ma 30 dni na wybór nowego Szefa Krajowego Biura Wyborczego oraz 60 dni na powołanie komisarzy wyborczych działających w terenie.

Obniżenie wymagań dotyczących przygotowania zawodowego, apolityczności i bezstronności komisarzy budzi niepokój, dlatego tak ważne jest przyglądanie się całemu procesowi. Dobrze, że zajmą się tym organizacje społeczne, ale jest też niezwykle ważne, aby ewaluację przeprowadziła także Państwowa Komisja Wyborcza. O to apelujemy.” – mówi Joanna Załuska, dyrektor programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji im. Stefana Batorego.

Przedstawiamy analizę przepisów dotyczących kompetencji i powoływania komisarzy wyborczych:
„Komisarze wyborczy – stan prawny po nowelizacji Kodeksu wyborczego i praktyka” (2018) – PDF

Informacja prasowa w wersji PDF