17.02.2023

Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej. Mogą chcieć stworzyć miejsce spotkań,  zintegrować mieszkańców z uchodźcami z Ukrainy, zadbać o tereny zielone lub lokalną historię. Katalog spraw jest otwarty, wszystko zależy od lokalnych problemów i pomysłów na ich rozwiązanie.

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom i społeczniczkom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami. Buduje poczucie odpowiedzialności za swoją gminę i wspólnotę mieszkańców i władz samorządowych.

Do udziału w akcji Fundacja Batorego zaprasza organizacje i grupy, które chcą ulepszyć swoje otoczenie – czy to rozwiązując istniejący problem, czy realizując nowy pomysł.

„Do akcji można się zgłosić z dowolnym tematem, pod warunkiem, że dotyczy on spraw, które leżą w kompetencji władz samorządowych. Szczególnie zapraszamy grupy, które chcą zająć się miejscem spotkań, ochroną zieleni, lokalną historią, integracją młodzieży i seniorów lub dotychczasowych i nowych mieszkańców. Nasi koordynatorzy będą towarzyszyć uczestnikom przez kilka miesięcy, pomogą stworzyć plan działania, doradzą na kolejnych etapach pracy, a eksperci wyjaśnią zagadnienia prawne” – mówi Joanna Załuska, dyrektorka akcji Masz Głos Fundacji Batorego.

Uczestnikami ubiegłorocznej edycji akcji Masz Głos byli sołtyski i sołtysi (13% uczestników), koła gospodyń wiejskich (10%), Młodzieżowe Rady Miasta i Rady Seniorów (3%), a także pasjonaci zabytków industrialnych z Katowic, obrońcy drzew z Włodawy, trenerzy zajęć boksu dla dzieci ze spektrum autyzmu z Gdańska, rodzice z Opola walczący o szkołę dla dzieci autystycznych, środowisko lokalnych artystów z Białegostoku.

Czasy wymagają działania razem

Wobec kryzysów, jakich doświadczamy, waga działań społecznych rośnie. Pokazała to zarówno pandemia, jak i wojna w Ukrainie, gdy mieszkańcy wielu miejscowości zaczęli szyć maseczki i udzielać pomocy sąsiedzkiej albo organizować pomoc humanitarną. Dziś wiele samorządów boryka się z problemami finansowymi i to właśnie współpraca między mieszkańcami a lokalną władzą może być lekarstwem na różne potrzeby.

„Łatwiej wprowadzić zmianę, gdy zaangażuje się kilka stron i każda da coś od siebie, niż biernie oczekiwać, że wszystko zrobi urząd lub odwrotnie – mieszkańcy” – mówi Grzegorz Wójkowski ze Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, koordynator akcji Masz Głos.

Dzięki takiej współpracy zmiana będzie trwała. Gdy Stowarzyszenie Pszczyna Miasto Zielone nie nadążało z prowadzeniem działań przeciwko wycinkom drzew, rozwiązaniem okazało się powołanie formalnego zespołu przy Starostwie Powiatu Pszczyńskiego. Aby w Janochach na Mazowszu zaczął działać Dziecięcy Fundusz Sołecki, trzeba przekonać władze do zmiany lokalnych przepisów. Między innymi na tym polega wsparcie ze strony organizatorów akcji Masz Głos. Eksperci doradzą uczestnikom, jak przekonać władze do współpracy, podpowiedzą, jak korzystać z przepisów prawa i jak zaangażować szersze grono mieszkańców, gdzie szukać sojuszników.

Skala dodaje mocy

Uczestnicy akcji Masz Głos działają we wszystkich województwach w Polsce i mają szansę poznać się ze sobą podczas szkoleń i wizyt studyjnych, wymienić doświadczeniami, nawiązać współpracę. Część doświadczonych uczestników akcji pełni funkcję ekspertów-praktyków, którzy doradzają początkującym.

Na co dzień uczestnicy kontaktują się ze sobą przez grupę na Facebooku Społeczność Masz Głos, kilka razy w roku mają spotkania regionalne (zob. harmonogram), a raz w roku odbywa się ogólnopolski trzydniowy zjazd dla wszystkich uczestników. W tym roku odbędzie się on w maju, w Zegrzu pod Warszawą.

„Akcja Masz Głos dała mi dziesiątki nowopoznanych wspaniałych osób, umocnienie przeświadczenia, że warto tworzyć społeczeństwo obywatelskie, autentyczną wiarę w to, że razem możemy więcej” –  mówi Marek Pietrzak, uczestnik akcji Masz Głos.

Jak zostać uczestnikiem akcji

Aby dołączyć do grona uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos należy do 5 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. W drugim etapie odbywa się rozmowa telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji zgłaszający się zostaną poinformowani do 13 marca przez stronę internetową akcji Masz Głos.

Wsparcie dla uczestników

Grupy i organizacje przyjęte do akcji rozpoczną 10-miesięczną pracę nad realizacją swojego pomysłu. Otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

  • stałej współpracy i doradztwa ze strony doświadczonego koordynatora,
  • pomocy prawnej,
  • możliwość udziału w szkoleniach stacjonarnych i online oraz wizytach studyjnych do miejsc, w których wzorowo działają tandemy mieszkańców i władz, złożonych z uczestników akcji Masz Głos i Pracowni Samorządowej (przedsięwzięcia Fundacji Batorego dla władz lokalnych), np. w Kluczborku, Krakowie, Olecku,
  • możliwość otrzymania mikrograntu na działania (600 zł),
  • konsultacji przy działaniach promocyjnych i komunikacyjnych,
  • szansy na nagrodę Super Samorząd i Super Głos, których wręczenie kończy edycję.

Zapisz się do akcji Masz Głos!
Zgłoszenia do 5 marca 2023 przez stronę akcji Masz Głos.

Akcja Masz Głos jest inicjatywą Fundacji Batorego realizowaną od 2006 roku. Akcja wspiera organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk. Pomaga im realizować inicjatywy oddolne we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem. Na najlepiej współpracujące społeczności lokalne czeka prestiżowa nagroda Super Samorząd i Super Głos, przyznawana pod koniec każdej edycji akcji. W 2023 akcja jest realizowana we współpracy ze: Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, z Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju „Inspiracje”, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju, Fundacją Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon”. W latach 2022-2023 akcja jest współfinansowana przez Open Society Foundations.
Patroni medialni: Onet.pl, Ngo.pl.

www.maszglos.pl

Więcej informacji:

Alicja Zaczek-Żmijewska
796 332 133
[email protected]