15.05.2019

Do kogo trafi nagroda za działania lokalne? Nominacje do nagrody Super Samorząd 2019 ogłoszone!

Wdrażanie polityki senioralnej, walka ze smogiem, zmiana zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego czy poprawa warunków życia zwierząt w miejskim schronisku – to tylko niektóre spośród działań realizowanych przez grupy i organizacje, które mają szansę na tegoroczną nagrodę Super Samorząd przyznawaną przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach akcji Masz Głos. W tym roku po raz pierwszy laureatów nagrody wyłoni nie tylko jury, swoich faworytów wskażą także internauci w plebiscycie internetowym.

Nominowani do tegorocznej nagrody Super Samorząd podejmowali różnorodne działania. W Poznaniu Młodzieżowa Rada Miasta doprowadziła do powstania Funduszu Samorządów Uczniowskich, dzięki któremu uczennice i uczniowie szkół średnich mogą realizować swoje pomysły. Stowarzyszenie „Projekt Radomir” z Obierwi (mazowieckie) skutecznie zachęciło społeczność do wspólnych działań oraz stworzyło przestrzeń do integracji organizacji pozarządowych z całego powiatu ostrołęckiego. W Rusinowie (zachodniopomorskie) grupa mieszkanek i mieszkańców zadbała o ważny historycznie i przyrodniczo teren sakralny oraz doprowadziła do tego, że znajdujące się na nim drzewa zyskają status pomników przyrody. W Hrubieszowie udało się doprowadzić do zmian zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego, by bardziej odpowiadał na potrzeby lokalnej społeczności. Z kolei w Sosnowcu Rada Seniorów wypracowała modelowe zasady współpracy z władzami samorządowymi i jest aktywnym partnerem w procesie tworzenia miejskiej polityki senioralnej.

 

Działania te były realizowane w ramach akcji Masz Głos – ogólnopolskiego programu wspierania lokalnej aktywności społecznej realizowanego przez Fundację Batorego wraz z organizacjami partnerskimi. Ich fundamentem było zaangażowanie społeczności oraz dialog i współpraca z władzami samorządowymi. Udział władz to kluczowy element – nominowanymi do nagrody Super Samorząd są uczestniczące w akcji Masz Głos grupy nieformalne, organizacje społeczne i inne podmioty występujące w partnerstwie z władzami samorządowymi, które wsparły realizację ich pomysłów.

 

Przyznając nagrodę zarówno uczestnikom akcji Masz Głos, jak i władzom samorządowym, które z nimi współpracowały, staramy się zachęcać osoby sprawujące mandaty w lokalnych strukturach do otwartości na oddolne inicjatywy, promować dobre praktyki i pokazywać, że podmiotowe traktowanie mieszkanek i mieszkańców przynosi korzyść całej społeczności. Przypominamy jednocześnie, że samorząd to nie tylko władze, ale cała wspólnota – mówi Joanna Załuska, dyrektorka akcji Masz Głos z Fundacji Batorego.

 

Tegoroczna edycja nagrody Super Samorząd ma wyjątkowy charakter – zbiega się z 30-leciem polskiej demokracji, a także z 30-leciem działalności Fundacji im. Stefana Batorego, która na różnych polach działa na rzecz umacniania i rozwoju społeczeństwa demokratycznego w Polsce. Wzmacnianie partycypacji obywatelskiej i wspieranie lokalnych działań – m.in. poprzez akcję Masz Głos i nagrody Super Samorząd – to ważna część aktywności Fundacji.

 

Powodzenie tych inicjatyw pokazuje, że demokracja nie jest tylko pustym słowem. To wartość, która realizuje się w codziennych działaniach – zarówno ze strony obywateli i obywatelek podejmujących akcje na rzecz lokalnej społeczności, jak i ze strony władz, które otwarte są na dialog i współpracę – mówił prof. Tomasz Nałęcz podczas ubiegłorocznej Gali rozdania nagród Super Samorząd.

 

Laureatów nagrody poznamy podczas uroczystej Gali Super Samorząd, która odbędzie się 7 czerwca w Zamku Królewskim w Warszawie. Zwycięzców wyłoni Jury w składzie: Mikołaj Cześnik (członek zarządu Fundacji im. Stefana Batorego), Katarzyna Kubicka-Żach (redaktor prowadząca sekcję Samorząd i administracja portalu Prawo.pl), sędzia Jerzy Stępień (były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego).

 

W tym roku po raz pierwszy, oprócz nagrody przyznawanej przez Jury, specjalna nagroda zostanie przyznana przez osoby głosujące w plebiscycie internetowym. Głosowanie odbywa się na stronie www.maszglos.pl i trwa do 4 czerwca.

Nominacje do nagrody Super Samorząd 2019:

lubelskie

 • Grupa nieformalna Razem oraz władze Hrubieszowa

małopolskie

 • Fundacja Lepsze Niepołomice oraz władze Niepołomic

mazowieckie

 • Stowarzyszenie „Projekt Radomir” oraz władze gminy Lelis

opolskie

 • Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf” oraz władze Kluczborka

podlaskie

 • Fundacja Choroszcz w Działaniu oraz władze Białegostoku

pomorskie

Stowarzyszenie WitaLis i Młodzieżowa Rada Gminy Lichnowy oraz władze gminy Lichnowy

śląskie

Inicjatywa „Bielsko-Biała – miasto przyjazne zwierzętom” oraz władze Bielska-Białej
Rada Seniorów Miasta Sosnowca oraz władze Sosnowca

świętokrzyskie

 • Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto” oraz władze Starachowic

warmińsko-mazurskie

 • Forum Sołtysów Gromada oraz władze gminy Węgorzewo

wielkopolskie

 • Komitet Społeczny „Obywatele Szamotuł” oraz władze Szamotuł
 • Młodzieżowa Rada Miasta Poznania oraz władze Poznania
 • Stowarzyszenie Razem dla Konarzewa oraz władze gminy Zduny

zachodniopomorskie

 • Grupa Nieformalna z Rusinowa oraz władze gminy Świdwin
 • Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” oraz władze gminy Postomino

Opisy działań nominowanych [link]

Więcej informacji:

Michał Kulka-Kowalczyk

e-mail: [email protected]

tel.: 22 536 02 43

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Homo Faber oraz Stowarzyszeniem POLITES.

Patronat medialny nad nagrodą Super Samorząd 2019 objęły portale ngo.pl i Prawo.pl.

Partnerem nagrody Super Samorząd 2019 (fundatorem części nagród rzeczowych) jest wydawnictwo Wolters Kluwer.