18.10.2018

Co będzie się działo w lokalach wyborczych? Jak oddać ważny głos?

W najbliższą niedzielę, 21 października odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych. W 2014 roku aż 1 200 000 głosów oddanych na kartach do sejmików wojewódzkich było nieważnych. Przypominamy o czym warto pamiętać i co zrobić, aby nie zmarnować swojego głosu i poprawnie zaznaczyć wybranych kandydatów na wszystkich listach.

„Chcemy, aby w tym roku żaden głos się nie zmarnował, czyli nie został uznany za nieważny. Apelujemy do wszystkich osób, które będą głosowały w zbliżających się wyborach o oddawanie głosu również na kartach wyborów do sejmików województw. To właśnie w wyborach na ten szczebel władzy samorządowej w 2014 roku najwięcej było głosów nieważnych. Ponad milion osób wrzuciło do urny karty bez żadnego skreślenia, czyli tzw. głosy puste! To zmarnowana szansa, ponieważ od decyzji podejmowanych w sejmikach zależą np. strategie rozwoju oraz podział środków unijnych w regionie” – podkreśla Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos Masz Wybór Fundacji Batorego.

Jak oddać ważny głos?

W lokalu wyborczym każdy wyborca otrzyma zestaw kart do głosowania. Na każdej otrzymanej karcie, obok nazwiska kandydata, należy postawić jeden znak X. Wtedy na pewno głos będzie ważny.

„Sporo kontrowersji wzbudza w tym roku możliwość stawiania znaku X rozumianego jako wiele przecinających się linii oraz robienia dopisków w obrębie kratek do głosowania. Wspólnie z Państwową Komisją Wyborczą apelujemy o głosowanie za pomocą jednego, przemyślanego znaku X na jednej karcie oraz o niezamazywanie kratek i nie robienie dopisków. Pozwoli to komisjom szybciej policzyć głosy i nie będzie skutkowało niepewnością co do intencji osoby głosującej” – przestrzega Joanna Załuska.

Jeśli ktoś pomyli się, powinien zadbać o całkowite zaczernienie kratki z omyłkowo postawionym X, tak aby nie widać było żadnych krzyżujących się linii.

Więcej informacji o ważnych i nieważnych głosach:
http://twojglosmamoc.pl/aktualnosci/

O czym warto pamiętać?

  • Lokal wyborczy, w którym mamy oddać głos odnajdziemy na stronie www.wybory2018.pkw.gov.pl/pl/obwody
  • Lokale będą one czynne od godziny 7.00 do 21.00.
  • W lokalu trzeba okazać dokument tożsamości. To dokument z naszym zdjęciem, np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja uczniowska lub studencka. Potwierdzenie tożsamości w inny sposób, np. za pomocą świadków, nie jest możliwe.
  • Głosowanie jest tajne. Głosujemy w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, gdzie nikt nie zobaczy jak zagłosowaliśmy.
  • Po oddaniu głosu wrzucamy kartę do urny w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna. Przestrzegania tej zasady oraz nienaruszalności urny będzie pilnował jeden z członków komisji wyborczej – strażnik urny.

 

Do pobrania:
„Krótki przewodnik po lokalu wyborczym”, Piotr Jakubowski  
Informacja prasowa w wersji PDF

O kampanii profrekwencyjnej „Twój głos ma moc. Użyj jej!

W kampanii zachęcamy obywatelki i obywateli do udziału w tegorocznych wyborach samorządowych. Koalicję, która zainicjowała kampanię „Twój głos ma moc” tworzą organizacje, które od lat zachęcają do zwiększania aktywności obywatelskiej: Fundacja im. Stefana Batorego (koordynująca prace), Fundacja Aktywności Lokalnej FAL, Fundacja Projekt:Polska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP, Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszenie Homo Faber oraz Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. Kampania ma charakter społeczny i apolityczny. Koalicja nie prowadzi agitacji na rzecz partii politycznych, komitetów wyborczych ani kandydatów.

 

 

Więcej informacji:
Marzena Płudowska
Fundacja im. Stefana Batorego
[email protected]
+48 508 850 464