Edukacja Prawna

Celem programu Edukacja Prawna było zwiększenie dostępu obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości. Pomagaliśmy organizacjom zajmującym się poradnictwem prawnym dla obywateli oraz specjalistycznym poradnictwem adresowanym do grup najsłabszych lub dyskryminowanych społecznie.

W latach 2007-2009 szczególny nacisk kładliśmy na wspieranie organizacji, które wychodzą poza poradnictwo i wykorzystują dostępne instrumenty prawne do występowania w obronie praw obywateli przed różnymi formami nadużyć ze strony władzy, a także tych, które działają na rzecz zmian systemowych dotyczących świadczenia pomocy prawnej i poprawy sprawności funkcjonowania sądownictwa.

W ramach programu prowadziliśmy konkurs dotacyjny Prawo w interesie publicznym, z którego przyznawaliśmy dotacje dla prawniczych organizacji pozarządowych.

Projekty zakończone:

  • Biura Porad Obywatelskich – dotacje dla Biur Porad Obywatelskich skupionych w Związku BPO
  • Obywatelski monitoring kandydatów na sędziów – działania na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa w procesie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego