Dotacje

Fundusz Pomocy Pomagającym

Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys humanitarny. Reżim Aleksandra Łukaszenki wywiera presję na Unię Europejską, cynicznie grając życiem i nadziejami na lepsze jutro ludzi przybywających z krajów trapionych biedą i konfliktami zbrojnymi. Polski rząd odpowiada na tę presję siłą, uszczelniając granicę i wywożąc do lasu osoby, którymi mimo wszystkich przeszkód udało się dostać na terytorium Polski z intencją ubiegania się o ochronę międzynarodową. W odpowiedzi na tę dramatyczną sytuację, prowadzącą do rażących naruszeń praw człowieka, uruchamiamy Fundusz Pomocy Pomagającym.

Celem Funduszu jest pomoc organizacjom społecznym i grupom nieformalnym prowadzącym działania pomocowe, ratownicze i interwencyjne na granicy polsko-białoruskiej. Wsparcie otrzymać mogą organizacje i grupy nieformalne świadczące bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną, a także organizacje dokumentujące i nagłaśniające przypadki naruszanie prawa polskiego, międzynarodowego i ochrony praw człowieka i prowadzące monitoring sytuacji na granicy działania rzecznicze na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wysokość, przeznaczenie i okres wykorzystania dotacji

Oferujemy dotacje w wysokości do 30 000 zł, a w przypadku grup nieformalnych do 4000 zł, które przeznaczyć można na:

  • Wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób zaangażowanych w niesienie pomocy (stres pourazowy, wypalenie, grupy wsparcia),
  • Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działań pomocowych, w tym zakup koniecznego sprzętu i środków dla personelu, aprowizacja, koszty transportu, zakwaterowania, łączności, wynagrodzenia,
  • Pokrycie kosztów administracyjnych, w tym czynsz, media, księgowość, etc.
  • Wszystkie inne koszty uzasadnione prowadzonymi działaniami.

Środki z dotacji wydatkować można od podpisania umowy do 31 marca 2022 roku. W uzasadnionych wypadkach możliwa będzie refundacja kosztów poniesionych przed przyznaniem dotacji.

Procedura i kryteria oceny wniosków

Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym i oceniane przez komisję Funduszu złożoną z pracowników i pracowniczek Fundacji Batorego.

Organizacje zainteresowane otrzymaniem wsparcia prosimy o kontakt mailowy: [email protected] lub telefoniczny: +48 796 332 145

Zapraszamy darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy do dołączenia do naszego Funduszu. Darowizny wpłacić można:

  • przelewem na konto 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem „Fundusz Pomocy Pomagającym”
  • online na naszej stronie.

W sprawie podpisania umów o darowiznę prosimy o kontakt z Sekretariatem Fundacji: [email protected], tel. +48 22 526 02 00

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Kraków
Koordynacja pracy Centrum i wsparcie wolontariuszy w powiecie hajnowskim, dyżury prawniczki.  30 000 zł

Grupa Fundacja Równik Praw, Wrocław
Koszty transportu w ramach akcji „Matki na Granicę. Miejsce dzieci nie jest w lesie”. 4000 zł

Grupa No borders, Warszawa
Spotkania z psychotraumatologiem dla aktywistów i innych osób na granicy. 4000 zł

Grupa z Narewki
Koszty transportu, zakup sprzętu termowizyjnego. 4000 zł

Grupa z Supraśla
Koszty transportu i zakupu lekarstw, racji żywnościowych oraz odzieży termicznej. 4000 zł

Fundacja Ocalenie, Warszawa
Zakup ciepłej odzieży (kurtek, termoaktywnych ubrań i butów) dla wolontariuszy i pracowników Fundacji pomagającym migrantom na granicy polsko-białoruskiej. 30 000 zł

Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Izabelin
Wparcie psychologiczne dla osób w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców, tłumaczenia, działania monitoringowe, rzecznicze i sieciujące, zakup sprzętu, wsparcie psychologiczne zespołu. 30 000 zł

Fundacja RegenerAkcja, Szczawnica
Wsparcie psychologiczne i interwencyjne aktywistów/tek na granicy: stałe dyżury on-line, dyżury na miejscu, zabiegi odstresowujące, superwizje. 30 000 zł

Fundacja Strefa WolnoSłowa, Warszawa
Koordynacja pracy wolontariuszy i organizacji pomocy rzeczowej dla uchodźców i uchodźczyń w okolicach Augustowa i Sejn, pomoc psychologiczna dla osób angażujących się w pomoc: mieszkańców/ek, aktywistów/ek. 30 000 zł

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa
Pomoc prawna, psychologiczna i tłumaczenia dla cudzoziemców znajdującym się w strzeżonych ośrodkach oraz próbujących złożyć wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce tuż po przekroczeniu granicy białorusko-polskiej. 30 000 zł

Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
Zakup sprzętu i księgowość Punktu Interwencji Kryzysowej na granicy polsko-białoruskiej. 5200 zł

Kolektyw Ucieleśnienie, Hajnówka
Wsparcie terapeutyczne dla osób niosących pomoc migrantom na granicy polsko-białoruskiej. 4000 zł

Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin
Pomoc psychologiczna i prowadzenie interwencji kryzysowej,  szkolenie, koordynacja pracy wolontariuszy,  zbiórek rzeczowych, grup terenowych i merytorycznych na granicy, zarządzanie komunikacją w czasie kryzysu i wzmożonych działań interwencyjnych. 30 000 zł

Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet, Wrocław
Zakup i transport pakietów pomocowych na granicę, magazynowanie zebranych darów, organizacja noclegów dla aktywistów/ek. 30 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada, Wrocław
Koordynacja działań związanych ze wsparciem rodzin uchodźczych, wsparcie prawne pełnomocników i pełnomocniczek działających na pograniczu, monitoring i dokumentowanie sytuacji na granicy, wsparcie prawne osób ubiegających się o azyl, zakup odzieży i sprzętu, koszty transportu i superwizji dla zespołu. 30 000 zł