Dotacje

Fundusz Pomocy Pomagającym

Fundusz utworzony został w październiku 2021 roku w  odpowiedzi na  dramatyczną sytuację uchodźców i uchodźczyń sprowadzonych przez reżim Aleksandra Łukaszenki na polsko-białoruską granicę i wypychanych z Polski przez straż graniczną z pogwałceniem praw i godności i narażeniem na utratę zdrowia i życia.

Fundusz oferuje pomoc organizacjom społecznym i grupom nieformalnym prowadzącym działania pomocowe, ratownicze i interwencyjne na granicy polsko-białoruskiej, a także organizacjom udzielającym wsparcia osobom przebywającym w ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Polski.

Dotacje otrzymać mogą organizacje i grupy nieformalne, które:

  • świadczą bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną uciekinierom/kom na polsko-białoruskiej granicy, a także osobom przebywającym w ośrodkach dla cudzoziemców
  • organizują akcje informacyjne i uświadamiające na temat praw osób ubiegających się o ochronę i azyl w społecznościach lokalnych i prawa do niesienia im pomocy,
  • monitorują sytuację a granicy oraz warunki w ośrodkach dla cudzoziemców, dokumentują i nagłaśniają przypadki naruszania prawa polskiego, międzynarodowego i ochrony praw człowieka, prowadzą działania rzecznicze na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wysokość, przeznaczenie i okres wykorzystania dotacji

Oferujemy dotacje w wysokości do 50 000 zł, a w przypadku grup nieformalnych do 4000 zł, które przeznaczyć można na:

  • Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działań pomocowych, w tym zakup koniecznego sprzętu i środków dla personelu, aprowizacja, koszty transportu, zakwaterowania, łączności, wynagrodzenia,
  • Pokrycie kosztów administracyjnych, w tym czynsz, media, księgowość, etc.
  • Wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób zaangażowanych w niesienie pomocy (stres pourazowy, wypalenie, grupy wsparcia),
  • Wszystkie inne koszty uzasadnione prowadzonymi działaniami.

Środki z dotacji wydatkować można od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku. W uzasadnionych wypadkach możliwa będzie refundacja kosztów poniesionych przed przyznaniem dotacji.

Procedura oceny wniosków

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym i oceniane przez komisję Funduszu złożoną z pracowników i pracowniczek Fundacji Batorego.

Organizacje zainteresowane otrzymaniem wsparcia prosimy o kontakt mailowy: [email protected]


Zapraszamy darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy do dołączenia do naszego Funduszu.

Darowizny wpłacić można:

  • przelewem na konto 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem „Fundusz Pomocy Pomagającym”
  • online na naszej stronie.

W sprawie podpisania umów o darowiznę prosimy o kontakt z Sekretariatem Fundacji: [email protected], tel. +48 22 526 02 00.

Dotacje w 2022

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Kraków
Pomoc prawna dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w ośrodkach otwartych, osób w procedurze powrotowej przebywających w ośrodkach strzeżonych, oraz cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę międzynarodową w Polsce w ramach projektu Bezpieczny Dom.  38 400 zł

Grupa Bezgranica, Czeremcha, Nurzec Stacja
Koszty naprawy samochodu i drobnych napraw w miejscu spotkań aktywistów, zakup sprzętu termowizyjnego do ratowania ludzi w lesie. 4000 zł

Grupa z Białegostoku i Supraśla
Dofinansowanie zakupu żywności, zimowych ubrań, termosów, latarek, podgrzewaczy dla aktywistów i uchodźców w lesie. 4000 zł

Fundacja Polska Gościnność, Warszawa
Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej na Podlasiu, zakup paliwa, biletów, żywności, środków ochrony indywidualnej dla aktywistów, warsztaty dla wolontariuszy i kurs języka polskiego dla uchodźców w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku. 50 000 zł

Stowarzyszenie Egala, Białystok
„Społeczne archiwum kryzysu humanitarnego” – budowanie świadomości i wrażliwości społecznej na sytuację związaną z kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy: prowadzenie i upowszechnianie badań,  organizacja  comiesięcznych seminariów, produkcja webinariów i podcastów, strona www, działania promocyjne.
29 750 zł

Stowarzyszenie Nasze Imaginarium, Żyrardów
Organizacja Kryzysowego Forum Pogranicza: wsparcie i doradztwo dla samorządów ze strefy stanu wyjątkowego, działania informacyjne skierowane do mieszkańców gmin na Podlasiu. 5 500 zł

Grupa Magazyn Tere, Teremiski
Prowadzenie magazynu z darami dla uchodźców, koszty doposażenia. 4 000 zł

Grupa przy Fundacji Walizka, Sanok
Działania wspierające uchodźców przy granicy polsko-białoruskiej i w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców. Koszty dojazdów na Podlasie oraz wsparcia prawnego, psychologicznego i rzeczowego osób osadzonych w Wędrzynie i Przemyślu. 4 000 zł

 

Dotacje w 2021

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Kraków
Koordynacja pracy Centrum i wsparcie wolontariuszy w powiecie hajnowskim, dyżury prawniczki.  30 000 zł

Grupa Fundacja Równik Praw, Wrocław
Koszty transportu osób uczestniczących w akcji „Matki na Granicę. Miejsce dzieci nie jest w lesie”. 4000 zł

Grupa No borders, Warszawa
Spotkania z psychotraumatologiem dla aktywistów i innych osób na granicy. 4000 zł

Grupa z Narewki
Koszty transportu aktywistów, zakup sprzętu termowizyjnego do ratowania migrantów w lesie. 4000 zł

Grupa z Supraśla
Koszty transportu i odzieży termicznej dla aktywistów, zakupu lekarstw i racji żywnościowych dla migrantów w lesie. 4000 zł

Fundacja Ocalenie, Warszawa
Zakup ciepłej odzieży (kurtek, termoaktywnych ubrań i butów) dla wolontariuszy i pracowników Fundacji pomagającym migrantom na granicy polsko-białoruskiej. 30 000 zł

Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Izabelin
Wparcie psychologiczne dla osób w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców, tłumaczenia, działania monitoringowe, rzecznicze i sieciujące, zakup sprzętu, wsparcie psychologiczne zespołu. 30 000 zł

Fundacja RegenerAkcja, Szczawnica
Wsparcie psychologiczne i interwencyjne aktywistów/tek na granicy: stałe dyżury on-line, dyżury na miejscu, zabiegi odstresowujące, superwizje. 30 000 zł

Fundacja Strefa WolnoSłowa, Warszawa
Koordynacja pracy wolontariuszy i organizacji pomocy rzeczowej dla uchodźców i uchodźczyń w okolicach Augustowa i Sejn, pomoc psychologiczna dla osób angażujących się w pomoc: mieszkańców/ek, aktywistów/ek. 30 000 zł

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa
Pomoc prawna, psychologiczna i tłumaczenia dla cudzoziemców znajdującym się w strzeżonych ośrodkach oraz próbujących złożyć wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce tuż po przekroczeniu granicy białorusko-polskiej. 30 000 zł

Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
Zakup sprzętu dla osób niosących pomoc migrantom i prowadzenie księgowości Punktu Interwencji Kryzysowej na granicy polsko-białoruskiej. 5200 zł

Kolektyw Ucieleśnienie, Hajnówka
Wsparcie terapeutyczne dla osób niosących pomoc migrantom na granicy polsko-białoruskiej. 4000 zł

Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin
Pomoc psychologiczna i prowadzenie interwencji kryzysowej,  szkolenie, koordynacja pracy wolontariuszy,  zbiórek rzeczowych, grup terenowych i merytorycznych na granicy, zarządzanie komunikacją w czasie kryzysu i wzmożonych działań interwencyjnych. 30 000 zł

Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet, Wrocław
Zakup i transport pakietów pomocowych na granicę, magazynowanie zebranych darów, organizacja noclegów dla aktywistów/ek. 30 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada, Wrocław
Koordynacja działań związanych ze wsparciem rodzin uchodźczych, wsparcie prawne pełnomocników i pełnomocniczek działających na pograniczu, monitoring i dokumentowanie sytuacji na granicy, wsparcie prawne osób ubiegających się o azyl, zakup odzieży i sprzętu, koszty transportu i superwizji dla zespołu. 30 000 zł

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]