Fundacja Batorego nie otrzymała ani złotówki od PKN Orlen, co można łatwo sprawdzić zaglądając do publikowanych przez nas sprawozdań rocznych, w których informujemy o naszych działaniach, akcjach i dotacjach dla inicjatyw obywatelskich i organizacji społecznych, oraz o źródłach ich finansowania: darowiznach od osób fizycznych, firm i instytucji i wpływach z 1% podatku dochodowego.

Sprawozdania te dostępne są na stronie: https://www.batory.org.pl/o-nas/sprawozdania-roczne/