Do zadań koordynatora/ki będzie należała bieżąca koordynacja pracy Warszawskiego Biura ECFR, w tym: 

Wymagania, doświadczenie, kwalifikacje 

Mile widziane: 

Od kandydatów/ek oczekujemy: 

Oferujemy: 

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja ECFR”. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 lutego 2024. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. 

Uwaga: Warszawskie Biuro ECFR  funkcjonuje w Polsce jako program afiliowany przy Fundacji im. Stefana Batorego. Podmiotem zatrudniającym pracowniczki i pracowników Biura jest Fundacja im. Stefana Batorego. 

ECFR (European Council on Foreign Relations) jest think-tankiem  mającym na celu prowadzenie badań i promowanie w całej Europie opartej na faktach debaty o rozwoju spójnej, skutecznej i opartej na wartościach europejskiej polityki zewnętrznej. ECFR posiada biura w Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Rzymie, Sofii i Warszawie. www.ecfr.eu 

Klauzula zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację im. Stefana Batorego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Kontakt z IOD: [email protected]. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, w tym oceny nadesłanych aplikacji i podjęcia rozmów rekrutacyjnych.
  2. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W zakresie w jakim podanie danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego jest regulowane przez przepisy Kodeksu pracy, podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez Fundację w celu określonym powyżej w pkt 1, przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego. Po jego zakończeniu, dane osobowe zostaną usunięte w terminie do 6 miesięcy od zakończenia postępowania.
  4. Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom współpracującym z Fundacją w celu zapewnienia obsług IT Fundacji, doradztwa prawnego, doradztwa kadrowego itp. Podmioty te najczęściej działają na zasadzie powierzenia danych przez Fundację.
  5. Kandydat ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia do innego administratora. Jak również ma prawo złożenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem, a także ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na ich niewłaściwe przetwarzanie.

Więcej informacji odnośnie przetwarzania danych tutaj:  https://www.batory.org.pl/polityka-prywatnosci/

 

Do zadań praktykanta/ki będzie należała pomoc w zadaniach organizacyjnych i komunikacyjnych Warszawskiego Biura ECFR, w tym:

Wymagania, doświadczenie, kwalifikacje:

Oferujemy:

Od kandydatów/ek oczekujemy:

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja-ECFR”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 stycznia 2024. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.

Uwaga: Warszawskie Biuro ECFR  funkcjonuje w Polsce jako program afiliowany przy Fundacji im. Stefana Batorego. Podmiotem zatrudniającym pracowniczki i pracowników Biura jest Fundacja im. Stefana Batorego.

ECFR (European Council on Foreign Relations) jest think-tankiem mającym na celu prowadzenie badań i promowanie w całej Europie opartej na faktach debaty o rozwoju spójnej, skutecznej i opartej na wartościach europejskiej polityki zewnętrznej. ECFR posiada biura w Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Rzymie, Sofii i Warszawie. www.ecfr.eu

 

Do zadań praktykanta/ki będzie należała pomoc w zadaniach organizacyjnych i komunikacyjnych Warszawskiego Biura ECFR, w tym:

Wymagania, doświadczenie, kwalifikacje

Oferujemy:

Od kandydatów/ek oczekujemy:

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected] . W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja-ECFR”. 

Zgłoszenia przyjmujemy do  18 sierpnia 2023. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.

Uwaga: Warszawskie Biuro ECFR  funkcjonuje w Polsce jako program afiliowany przy Fundacji im. Stefana Batorego. Podmiotem zatrudniającym pracowniczki i pracowników Biura jest Fundacja im. Stefana Batorego.

ECFR (European Council on Foreign Relations) jest think-tankiem mającym na celu prowadzenie badań i promowanie w całej Europie opartej na faktach debaty o rozwoju spójnej, skutecznej i opartej na wartościach europejskiej polityki zewnętrznej. ECFR posiada biura w Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Rzymie, Sofii i Warszawie. www.ecfr.eu

Do zadań praktykanta/ki będzie należała pomoc w zadaniach organizacyjnych i komunikacyjnych Warszawskiego Biura ECFR, w tym:

Wymagania, doświadczenie, kwalifikacje:

Oferujemy:

Od kandydatów/ek oczekujemy:

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja-ECFR”. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 kwietnia 2023. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.

Uwaga: Warszawskie Biuro ECFR  funkcjonuje w Polsce jako program afiliowany przy Fundacji im. Stefana Batorego. Podmiotem zatrudniającym pracowniczki i pracowników Biura jest Fundacja im. Stefana Batorego.

ECFR (European Council on Foreign Relations) jest think-tankiem mającym na celu prowadzenie badań i promowanie w całej Europie opartej na faktach debaty o rozwoju spójnej, skutecznej i opartej na wartościach europejskiej polityki zewnętrznej. ECFR posiada biura w Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Rzymie, Sofii i Warszawie. www.ecfr.eu