Mijają dwa lata od początku wielkiej wojny zapoczątkowanej pełnowymiarową inwazją Rosji na Ukrainę. W obronie swojej ojczyzny poległy tysiące żołnierzy ukraińskich, w barbarzyńskich atakach armii rosyjskiej na cele niewojskowe zginęły też dziesiątki tysięcy osób cywilnych. Miliony osób musiały opuścić miejsce zamieszkania.
 
24 lutego, w drugą rocznicę wojny, w szczególny sposób chcemy przypomnieć o solidarności z Ukrainą:

Na stronie internetowej, do której prowadził link zamieszczony w mailu, oszuści wykorzystali logo i materiały ze strony internetowej Fundacji oraz umieścili numery kont kryptowalut i formularz do przekazywania danych osobowych i karty płatniczej. Jak się dowiadujemy, maile nakłaniające do skorzystania z tej strony, były wysłane z fałszywych adresów wykorzystujących domeny podszywające się pod Bank Gospodarstwa Krajowego, w tym:

Fundacja im. Stefana Batorego nie prowadzi kampanii fundraisingowej w kryptowalucie, a jedynym poprawnym adresem do dokonywania darowizn na cele statutowe Fundacji jest: https://crm.batory.org.pl/wplaty/

Zalecamy ostrożność w przypadku otrzymania podobnych wiadomości, w tym szczególnie sprawdzenie adresu nadawcy i weryfikację informacji u źródła.

Europejska Rada Spraw Zagranicznych (European Council on Foreign Relations – ECFR) zajmuje się prowadzeniem badań i animowaniem rzeczowej europejskiej debaty o sprawach międzynarodowych oraz promowaniem spójnej, skutecznej, opartej na wartościach polityki zagranicznej zjednoczonej Europy. ECFR posiada przedstawicielstwa w Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Rzymie i Sofii i Warszawie (więcej: www.ecfr.eu).

Zadaniem Warszawskiego Biura ECFR jest rozwijanie działalności ECFR w Polsce, włączanie ECFR w polską debatę polityczną i tworzenie warunków do uwzględnienia polskiej perspektywy w debacie europejskiej.

Warszawskie Biuro ECFR funkcjonuje w Polsce jako program afiliowany przy Fundacji im. Stefana Batorego. Dyrektor/ka Biura oprócz prowadzenia działań w ramach sieci ECFR będzie realizował/a projekty w ramach umowy partnerskiej ECFR z Fundacją Batorego.

Zakres obowiązków:

Wymagania:

Oferujemy:

Termin podjęcia pracy: styczeń 2024 roku

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny w języku angielskim) wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać za pomocą formularza na stronie ECFR: https://ecfr.jacando.io/career/job/59bd3fb4424cb99b1d4d95da

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 grudnia 2023 roku. Wybrane osoby zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną w dniach 14, 15 i 18 grudnia 2023 r.

Uwaga: Podmiotem zatrudniającym pracowników Biura ECFR jest Fundacja im. Stefana Batorego.