Źródło:  GUS, Sytuacja gospodarstw domowych w 2018 r. w świetle badania budżetów gospodarstw domowych

W 3. roku funkcjonowania programu wypłacającego 500 PLN miesięcznie na każde 2-gie i kolejne dziecko, pomimo wydatkowania nań ponad 60 mld PLN (2016-2018), okazało się, że przybywa osób skrajnie ubogich, szczególnie wśród dzieci, osób gorzej wykształconych, mieszkańców wsi i małych miast.