forumIdei Unia Europejska
05.07.2024

Wyzwania Unii Europejskiej

Minął prawie miesiąc od wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wiemy też już, kto będzie zajmował najwyższe stanowiska w UE. Jesteśmy kilka dni po formalnym otwarciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, Mołdawią. Wydarzenia te komentuje w rozmowie z Krzysztofem Izdebskim prof. Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego VII, VIII i IX kadencji, w latach 2001-2003 szefowa UKIE i pierwsza reprezentująca Polskę komisarz do spraw polityki regionalnej.