forumIdei aktywność obywatelska
14.06.2024

Jak funkcjonuje współpraca między mieszkańcami a władzami samorządowymi?

Niedawno wybory samorządowe to dobry moment, aby zastanowić się, na ile gminy otwierają mieszkańcom drzwi do współpracy i na ile mieszkańcy z tego korzystają. Rozmowa Alicji Zaczek-Żmijewskiej z dr Anną Dąbrowską (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego) i dr. hab. Adamem Gendźwiłłem, politologiem, socjologiem i geografem (Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego).