forumIdei wybory
16.05.2024

Społeczne propozycje zmian w prawie wyborczym

Równe i powszechne wybory są naczelną zasadą ustrojową demokratycznego państwa prawa. Wychodząc naprzeciw potrzebie zagwarantowania tych wartości organizacje społeczne widzą konieczność wprowadzenia systemowych zmian w zakresie regulacji procesu wyborczego. Publikujemy propozycje, które są wynikiem prac ekspertów i doświadczeń organizacji społecznych, obserwujących zmiany oraz funkcjonowanie prawa wyborczego od momentu uchwalenia Kodeksu wyborczego w roku 2011. Rekomendacje zmian zostały spisane po wyborach parlamentarnych w 2023 i uzupełnione o obserwacje z wyborów samorządowych w 2024 roku.