Bez kategorii sądownictwo
06.03.2024

Apel o wysłuchanie publiczne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o KRS

Jako przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz demokracji, rządów prawa oraz ochrony praw i wolności człowieka, zwracamy się do Pań Posłanek i Panów Posłów z apelem o przeprowadzenie wysłuchania publicznego nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W naszej ocenie projekt ustawy, szczególnie w jego obecnym brzmieniu, jest zbyt ważny, by nie skonsultować go ponownie z obywatelami i obywatelkami. Wysłuchanie publiczne jest zaś naturalnym instrumentem dla tego typu działań.