Masz Głos Masz Wybór aktywność obywatelska
05.03.2024

Pytaj.Wybieraj.Głosuj

Rozpoczynamy akcję Pytaj.Wybieraj.Głosuj. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców do zadawania osobom kandydującym w wyborach samorządowych pytań o sprawy ważne dla ich miejscowości, aby wyborcy mogli głosować świadomie. Do przygotowania spotkań z udziałem mieszkańców i przedstawicieli komitetów wyborczych zapraszamy organizacje, grupy nieformalne, media i inne zainteresowane środowiska lokalne.