Bez kategorii Polska
19.12.2023

List otwarty do Marszałka Sejmu w sprawie wysłuchania publicznego kandydatów na członków PKW

Organizacje społeczne działające na rzecz integralności wyborów, transparentności życia publicznego oraz angażowania obywateli w życie społeczne, apelujemy do Pana Marszałka o opóźnienie zaplanowanego na dzień 21 grudnia b.r. głosowania nad wskazanymi przez kluby parlamentarne kandydaturami na członków PKW i zorganizowanie w Sejmie wysłuchania obywatelskiego.