forumIdei Ukraina
28.11.2023

Apel organizacji społecznych do rządu i Prezydenta RP

Wzywamy polski rząd, Prezydenta i wszystkich interesariuszy o szybkie rozpoczęcie rozmów, które doprowadzą do wypracowania systemowego rozwiązania zapewniającego uczciwe warunki konkurencji między firmami transportowymi z Ukrainy i z Unii Europejskiej – piszą organizacje społeczne apelując do rządu i Prezydenta RP oraz do organizatorów blokady o podjęcie próby rozstrzygnięcia konfliktu w drodze rozmów oraz negocjacji.