forumIdei aktywność obywatelska
10.11.2023

Udział obywateli w tworzeniu prawa

W umowie koalicyjnej napisano, że strony będą prowadzić przyjazny dialog, by wypracować wspólne stanowiska i projekty aktów prawnych, a dialog ten będzie prowadzony z uwzględnieniem głosu społecznego. Dlaczego udział obywateli w procesie stanowienia prawa jest ważny? Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z Grażyną Kopińską z Obywatelskiego Forum Legislacji oraz dr. Maciejem Berkiem, głównym legislatorem Pracodawców RP oraz członkiem OFL.