forumIdei wybory
10.11.2023

Pierwsze wyniki badania skuteczności kampanii profrekwencyjnych

Z przeprowadzonych przez Fundację Batorego badań na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej wynika, że 39% Polek i Polaków (wywiady telefoniczne CATI) i 67% osób korzystających z Internetu (wywiady online CAWI) widziało kampanie profrekwencyjne organizacji społecznych. Wśród tych, którzy je widzieli aż 78% osób (badanie CATI) i 74% internautów (badania CAWI) uważa, że zachęciły one Polki i Polaków do udziału w wyborach.