Bez kategorii partie polityczne
18.10.2023

Polski BezŁad Legislacyjny. Raport OFL z prac IX kadencji Sejmu

Szybkie tempo prac, obchodzenie procedur, brak przejrzystości oraz pomijanie opinii partnerów społecznych i obywateli – to cechy charakterystyczne polskiego procesu legislacyjnego. Publikujemy XV raport Obywatelskiego Forum Legislacji podsumowujący kadencję 2019-2023. Raport zawiera najważniejsze dane statystyczne na temat rządowego i parlamentarnego procesu legislacyjnego oraz analizę problemów w stanowieniu prawa w tym okresie.