Oświadczenia edukacja
16.08.2023

Stanowisko organizacji społecznych wobec projektu ustawy “Chronimy dzieci, wspieramy rodziców” – lexCzarnek 3.0

Protestujemy przeciwko procedowaniu prawa, które utrudni dzieciom i młodzieży dostęp do zajęć wzbogacających pracę szkoły. Konsekwencjami wprowadzenia projektu nie będzie zwiększenie wpływu rodziców na to, jakie zajęcia organizowane są w szkołach. Będą nimi wzrost biurokracji w placówkach i ograniczenie możliwości współpracy organizacji prowadzących zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic.