forumIdei wybory
12.08.2023

Co jest stawką najbliższych wyborów?

Jaki wpływ na przyszłość polskiej demokracji będą miały najbliższe wybory? Jak powinno zachować się społeczeństwo obywatelskie wobec planowanego referendum? Jak ocenić uczciwość wyborów? Rozmowa dr Pawła Marczewskiego z prof. Andrzejem Rychardem, przewodniczącym Rady Fundacji Batorego.