forumIdei demokracja
16.06.2023

10 najważniejszych postulatów dotyczących relacji centrum-władze samorządowe

Pierwszym krokiem do naprawy samorządu terytorialnego jest możliwie jak najszybsze przywrócenie równowagi w relacjach pomiędzy rządowym centrum a jednostkami samorządu terytorialnego. Przedstawiamy 10 najważniejszych postulatów dotyczących relacji centrum-władze samorządowe, które mają pomóc odnowić samorządność: przywrócić samodzielność i sprawczość polskim samorządom.