forumIdei demokracja
03.05.2023

Poprzyj społeczny projekt ustawy o TK

Budujemy szeroką koalicję organizacji i ruchów społecznych na rzecz obywatelskiego projektu naprawy Trybunału Konstytucyjnego. Poprosimy o poparcie reprezentantów i reprezentantki organizacji i ruchów społecznych, które zajmują się całą gamą działań – od edukacji, poprzez ochronę środowiska, aż do wspierania osób w kryzysie bezdomności. Chcielibyśmy, aby przygotowany przez nas projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym cieszył się poparciem organizacji społeczeństwa obywatelskiego jako ponadpartyjna, apolityczna propozycja reformy instytucji państwa w zgodzie z Konstytucją i zasadami legalizmu.